Nordisk bostadsdag

Centrum för boendets arkitektur CBA, Chalmers, bjuder in till en Nordisk bostadsdag med föredrag från bostadsforskare från Danmark, Norge, Finland och Sverige. Under bostadsdagen presenteras vad som händer inom bostadsbyggandet i Norden. Det är likheter, men också olikheter där vi kan lära av varandra. Det positiva exemplet har en stor kraft.

Den nordiska bostadsdagen annonseras i Sverige främst till CBAs medlemmar, men är öppen för alla bostadsintresserade. Bostadsdagen är också kopplad till en pågående bostadskurs på Chalmers arkitekturskola.


Datum och tid: 6 november kl 8:45-17 (svensk tid)
Bostadsdagen genomförs digitalt genom Zoom

Program

Kl 8.45 
Introduktion bostadsdagen

Professor Ola Nylander, TD Anna Braide och TD Kaj Granath

9-9.45
Housing in Finland – recent developments [Se video]

TD Jyrki Tarpio

10-10.45 
Norsk boligarkitektur – utfordringer og tendenser
Professor Eli Støa

11-11.45 
Bostadsutveckling i Danmark [Se video]
Docent Michael Asgaard Andersen

Lunch

13.15-14 
Svensk bostadsritarkultur [Se video]
Professor emeritus Claes Caldenby

14.15-15 
Bostadsexempel 2010-talets bostad [Se video]
Professor Ola Nylander

15.15-16 
Det nya balkongrummet [Se video]
TD Kaj Granath

16.15-17 
Rumsstorlekar, parallell användning och flexibilitet [Se video]
TD Anna Braide 


Om talare

Professor Ola Nylander

Professor och föreståndare för Centrum för bostadens arkitektur. Nylander som disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur har skrivit ett flertal böcker om kvalitet i bostaden, planlösningens utveckling och bostadsutveckling i Sverige. Nylander forskar tillsammans med kollegorna i CBA om verktyg för kvalitetsbedömning, kvarboendemöjligheter och är initiativtagare till CBAs satsning på forskning om bostadsbyggande i massivträ och boendekvaliteter.

TD Anna Braide

Anna Braide är arkitekt, lektor och forskare på Chalmers, ACE där hon undervisar och forskar i frågor om bostadsplanering. Hon arbetar med utveckling, forskning och kunskapsspridning av hållbar bostadsarkitektur inom CBAs verksamhet. För närvarande arbetar hon bland annat med uppföljning av bostadsprojektet brf Viva, och forskar på designkvaliteter för anpassbara och mångsidigt användbara lägenheter.

Föreläsningen Rumsstorlekar, parallell användning och flexibilitet handlar om lägenheters utformning och hushållens boendebehov, och om hur specifika designkvaliteter kan möjliggöra lägenheter som är anpassbara och medger en mångsidig användning. Föreläsningen ges på svenska.

TD Kaj Granath

Kaj Granath, arkitekt, TD. Kaj är gästforskare på Chalmers, knuten till CBA. Hans forskning handlar främst om bostadsutformning, boendekvaliteter, boende för äldre, och utveckling av digitala redskap för analys av bostadskvaliteter. Han arbetar också med Bygglovsboken, en årlig uppföljning av nyproduktionen av flerbostadshus i Göteborg. Tillsammans med Ola och Anna organiserar och genomför han CBAs seminarieverksamhet.
Föreläsningen visar balkongens utveckling i svenska lägenheter. Från 40-talets vädringsbalkonger har balkongen idag kommit att bli en viktig del av bostadens sociala ytor. Föreläsningen ges på svenska.

TD Jyrki Tarpio 

Jyrki Tarpio is a post-doc researcher of housing architecture in Tampere University, School of Architecture. His main research interest has been on spatial and morphological questions related to dwelling flexibility. His dissertation Joustavan asunnon tilalliset logiikat (English translation: Spatial Logics of Dwelling Flexibility) was examined in 2015. Since that he has been working in Tampere University in several research projects related to flexibility, sustainability and circularity in housing. Dr. Tarpio was a visiting researcher in Chalmers in spring 2019.

The lecture will give a broad overview about the recent developments in Finnish housing. Some examples of highly interesting housing architecture will be included, but the main idea is to discuss the various ongoing trends of current housing production in Finland, including some unfavorable issues related to architectural and spatial quality. The lecture wil be held in English.

Professor Eli Stöa

Eli Støa er arkitekt og professor ved institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU. Hun underviser i boligprosjektering og forsker på bærekraftige boformer og samspillet mellom boligarkitektur, bokvalitet og samfunnsutvikling. Hun er opptatt av hvordan ulike dimensjoner av bokvalitet påvirker menneskers liv og hvordan boligomgivelser kan fungere som verktøy for å skape miljøvennlige, mangfoldige og inkluderende nabolag og byer. Støa leder for tiden forskningsprosjektet BOPILOT som ser på kommunenes rolle som pådriver for alternative boligløsninger. Se: https://www.ntnu.no/web/ad/forskning/bopilot .

Forelesningen vil presentere sentrale trekk ved norsk boligarkitektur sett i en politisk, økonomisk og sosial kontekst. Videre vil den peke på noen aktuelle utfordringer og vise eksempler på hvordan boligarkitektur kan fungere som strategisk virkemiddel. Föreläsningen ges på norska.

Docent Michael Aasgaard Andersen

Michael Asgaard Andersen is associate professor at Aarhus School of Architecture and architect MAA, with an M.Arch. (Columbia University) and Ph.D. (Royal Danish Academy of Fine Arts). He has previously been head of division at Chalmers University of Technology, visiting scholar at University of Pennsylvania, and curator at Louisiana Museum of Modern Art in Denmark. Michael will talk about the architecture of Danish housing in recent decades with a broad social, technological and cultural focus. The lecture will be in english.

Professor emeritus Claes Caldenby 

Claes Caldenby är nestor inom svensk forskning kring arkitekturens teori och historia. Caldenbys forskning är inriktad på nyare arkitekturhistoria, framförallt efterkrigstidens svenska arkitektur. Han har publicerat ca 90 böcker och 900 artiklar över ett brett spektrum av ämnen. Har undervisat på Chalmers Arkitektur i kurser om 1900-talet i arkitekturhistoria, om byggnadsteknikens historia, om nutida arkitektur och arkitekturteori. Sedan 1977 en i redaktionen för tidskriften Arkitektur. Skriver regelbundet arkitekturkritik. Har ett brett nätverk i forskarvärlden och arkitektvärlden, både inom Sverige och internationellt.

Sidansvarig Publicerad: ti 17 nov 2020.