CBA Bostadsdag, -20, Malmö

​Inför en fullsatt sal på FormDesignCenter i Malmö anordnade Centrum för boendets arkitektur (CBA) en bostadsdag tisdagen 4 februari.

Temat för bostadsdagen var hur forskning kan bidra till ökad kvalitet och hållbarhet i bostadsbyggandet.

Ola Nylander inledde bostadsdagen med att berätta om CBA, med bakgrund och syfte och målsättning.

CBA, har varit verksamma sedan 2017 på Chalmers och är plattform för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med ambitionen att positivt bidra till ökad kvalitet i bostadsbyggandet.. Idag är ett 40-tal företag och organisationer betalande medlemmar i CBA.

CBA forskarna Kajsa Crona och Anna Braide presenterade aktuell bostadsforskning. Pernilla Hagbert KTH-A presenterade sin populariserade avhandling.

Forskare Mattias Kärrholm, Iason Bournes, Erik Johansson och Ivette Arroyo och Per-Johan Dahl från Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet presenterade pågående forskning och utvecklingsprojekt inom kompetensområdena arkitektur, boende och bostadsutveckling samt energi- och byggnadsdesign.

I en Mentimeter-workshop frågade TD Kaj Granath publiken om intresset för de frågor CBA har fokus på: Mer kunskap om arkitektur, mer kunskap om ekonomi och mer kunskap om de boende. Det var samtycke från åhörarna. I den följande frågan om andra viktiga frågor var det många som tyckte segeregation, hållbarhet var angeläget att forska mer om. Men även teknik och regelverk. I de förslag på frågor som åhörarna skrev in i följande fråga om ytterligare frågor kom politik, hälsa, förtätning och tillgänglighet upp som viktiga ämnen. Mentimeter undersökningen finns redovisad.

Nästa bostadsdag för CBA är Stockholm 31mars.

Föreläsningar (pdf)Anna Braide


Kajsa Crona


Mattias Kärrholm


Iason Bournas


Per-Johan Dahl


Pernilla Hagbert


Ivette Arroyo och Erik Johansson


PublikenSidansvarig Publicerad: to 13 feb 2020.