CBA Bostadsdag -18, Stockholm

Torsdagen 25 januari genomfördes CBAs bostadsdag i Stockholm i en fullsatt ArkDes Aula. Temat för dagen var åter "Svensk bostad i internationell toppklass" och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Sveriges Arkitekter genom Julia Hertzman och ArkDes Monica Sand. Ola Nylander inledde med att presentera CBA med bakgrund i den bostadspolitiska situationen med högt tempo i bostadsbyggandet men nästintill obefintlig diskussion om kvalitet i och vad det är för bostäder som byggs.

Erik Stenberg, från KTH, beskrev kunskapsläget i bostadsbyggandet och den känslighet som finns i överföring

av kunskap och information i bostadsbyggandets olika växlingar. (presentation)

Paula Femenias, Chalmers, presenterade den uppmärksammade rapporten Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder och sambandet mellan dåliga planlösningar och den inre renoveringen av lägenheter som sker i stor omfattning.

Eva Minoura, arkitekt och forskare från Space Scape berättade om sin avhandling Uncommon Ground, om bostadskvartersgårdar. Minoura är knuten till CBA genom en pågående popularisering av avhandlingen. (presentation)

Innan paus presenterade Jens Fredholm från Studentlitteratur det samarbete med CBA om bokutgivning som nu är under utveckling.

Efter pausen berättade Pernilla Hagbert, forskare på KTH, om sin forskning med frågor kring det hållbara hemmet. Pernillas forskning undersöker kritiskt sociokulturella aspekter av hemmet och representationer av hållbarhet i bostads- och urbanforskning. Hagbert är knuten till CBA genom en pågående popularisering av sin avhandling The Sustainable Home. (presentation)

Ludmilla Larsson och Anna Larsson från Brunnberg & Forshed arkitekter presenterade en pågående bostadsvaneundersökning på Främlingsvägen, Stockholm. Undersökningen görs i samarbete med CBA och kommer att presenteras under våren 2018. (presentation)

Julia Hertzman redogjorde för Sveriges Arkitekters verksamhet i bostadsfrågan. Men också arbeten i ett större sammanhang som finns redovisade i boken Måste det bli dyrare att bygga vackert?. (presentation)

Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, var sist på talarlistan och beskrev det politiska arbetet på riksdagsnivå med bostadsfrågorna.

Bostadsdagen avslutades med en diskussion med hjälp av mentimetern. Förslag till frågor för CBA att arbeta med var bland annat:

* Bostadskvalitet
* Segregation
* Hållbarhet
* Mångfald
* Flexibilitet

Nyhetsbrev, debattartiklar och utställningar var förslag som gavs av deltagarna på hur CBA kan nå ut med information. På frågan om problem i dagens bostadsbyggande var kortsiktighet det som främst lyftes fram av bostadsdagens deltagare.

Ola NylanderSidansvarig Publicerad: ti 30 jan 2018.