CBA Bostadsdag -17, Växjö

Tisdagen den 28 november samlades ett åttiotaltal representanter från näringsliv, akademi och politik för en fjärde bostadsdag i Centrum för Boendets Arkitekturs regi, i Södra-salen vid Linnéuniversitetet i Växjö.


Temat för dagen var åter ”Svensk bostad i internationell toppklass” och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Institutionen för Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet genom Åke Tyrberg och Per Reinholtz. Ola Nylander, Professor vid Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, gav en presentation om orsaken till och betydelsen av en centrumbildning för boendets arkitektur. Förutom redovisning pågående CBA-forskning gavs presentationer av adjungerad professor Mats Elgström om hyresrätter i USA med stora gemensamma ytor och hög standard. Åke Tyrberg, universitetsadjunkt i byggteknik, talade om

byggnadsutformningsprogrammet som finns vid Linnéuniversitetet. Stadsarkitekt Henrik Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö. Kirsi Jarnerö, David Andersson och Sara Hyltén-Cavallius berättade om BOOST-projektet, en del av den forskning som utvecklas genom Smart Housing Småland.

Gunilla Fagerström lyfte fram Boverkets bidrag till god bostadsarkitektur. Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, avslutade Bostadsdagen med att från sitt perspektiv som riksdagsledamot berätta om arbetet på riksdagsnivå med bostadsfrågorna.


Alla deltagare engagerades i att med hjälp av mentimeter-utrustning ge sin syn på olika frågor som rör den rådande situationen inom bostadsbyggandet i Sverige. Som svar på vilka problem man ser i dagens bostadsbyggande lyfte publiken särskilt fram frågor kring okunskap, tidspress, segregation och kortsiktighet. Deltagarna fick också svara på vad kvalitet i en bostad är och i ett jämnt svarsfält stack dock aspekter som ljus, planlösning och sunda material ut.

 

Sidansvarig Publicerad: må 29 jan 2018.