CBA Bostadsdag, -22, Stockholm

Onsdagen 30 mars arrangerade CBA en bostadsdag i Stockholm, tillsammans med forskarkolegor från KTH-A. Temat för bostadsdagen var hur kunskap från forskningen kan vara en möjlighet för hållbar bostadsutveckling. Bostadsforskare från CBA och KTH presenterade aktuella forskningsprojekt. Tre av CBAs medlemskontor presenterade nya bostadsprojekt i Stockholm och Borås. Bostadsforskaren Ingela Blomberg berättade i en extrainsatt punkt om Boverkets nya regeringsdirektiv där marknaden i stor utsträckning tar över ansvaret regelverket.

Programmet (pdf)
Föreläsningar (pdf):

 
Erik, Ola och Kaj

Henrietta Borseman

Erik Stenberg

Bertil Molin

Ingela Blomberg

Sidansvarig Publicerad: ti 12 apr 2022.