CBA Bostadsdag, -22, Karlstad

Tisdagen 15 mars arrangerade CBA en bostadsdag i Karlstad, tillsammans med medlemskontoren KLARA arkitekter och Abako Arkitektkontor.

Temat för bostadsdagen var hur kunskap från forskningen kan vara en möjlighet för hållbar bostadsutveckling.

Bostadsforskare från CBA presenterade aktuella forskningsprojekt. Forskare på Karlstad universitet presenterade forskning om träbyggande. Bostadsritande arkitekter KLARA och Abako presenterade nya bostadsprojekt i Karlstad. Stadsarkitekten Henrik Sjöberg berättade om hur Karlstad bygger hållbart. Maria Frykholm från Prepart presenterade projektutveckling i Karlstad med fokus på projekt i den inre hamnen och Tullholmsviken.

Bostadsdagen avslutades med en promenad genom Karlstad och visning av aktuella bostadsprojekt.

Programmet (pdf)

Föreläsningar (pdf)

Intro och MAB presentation

Potential för kvarboende

Karlstad bygger hållbara bostäder

Modernt trähusbyggande

Har trä betydelse för bostadskvaliteten?

Nya bostadsprojekt i Karlstad, Abako arkitektkontor
Nya bostadsprojekt i Karlstad, KLARA arkitekter

StadsutvecklingHenrik Sjöberg


Kaj Granath

Maria Niklasson

Promenad
Sidansvarig Publicerad: ti 29 mar 2022.