CBA Bostadsdag -17, Jönköping


Den 10 maj samlades ett fyrtiotal representanter från näringsliv, akademi och politik för en andra bostadsdag i Centrum för Boendets Arkitekturs regi. Temat för dagen var ”Svensk bostad i internationell toppklass” och CBA arrangerade denna dag i samarbete med Tekniska Högskolan vid Jönköpings Universitet. Problem man ser i dagens bostadsbyggande är frågor kring kvalitet, stress, tillgänglighetskrav och kompetens. För att uppnå bostäder i internationell toppklass ansåg deltagarna att det är viktigt att BBR-avsnitt kring bostadsgestaltning ses över, men också att kommunernas markanvisningar tydligare kopplas till kvalitet.

Ola Nylander, professor vid Chalmers, presenterade orsaken till och betydelsen av en centrumbildning för boendets arkitektur. Kaj Granath, universitetslektor vid Universitetet i Jönköping, talade om sin syn på vad bostäder i toppklass i ett europeiskt perspektiv kan innebära och gav en rad exempel från Köpenhamnsregionen. Hanna Morichetto, doktorand vid Chalmers, berättade om sin nyligen publicerade licentiatuppsats Bostad, Atmosfär och Välbefinnande som beskriver samband mellan bostadens arkitektur och hälsa.

På temat politiska verktyg för att stärka bostadskvaliteter gav Emma Hult, som är riksdagsledamot för Miljöpartiet, sin syn på hur förutsättningarna ser ut för arbetet med bostadspolitiska frågor och vilka utmaningar vi står inför. Paula Femenías, Docent vid Chalmers, redogjorde för sin forskning som visar hur dåliga materialval och tillgänglighetskrav driver ombyggnader av nyproducerade bostäder.

Ett byggherreperspektiv på bostadsbyggande, bostadsutveckling och hur man ser på sitt uppdrag förmedlades av tre olika aktörer: Thorbjörn Hammerth VD för Vätterhem, Tommy Fritz VD för Tosito och Åsa Friis VD för SMUAB. Kaj Granath redogjorde därefter för pågående bostadsforskning på Tekniska Högskolan vid Jönköpings Universitet. Alla deltagare engagerades i att med hjälp av mentimeter-utrustning ge sin syn på olika frågor som rör den rådande situationen inom bostadsbyggandet i Sverige. Som svar på vilka problem man ser i dagens bostadsbyggande lyfte publiken särskilt fram frågor kring kvalitet, stress, tillgänglighetskrav och kompetens. För att uppnå bostäder i internationell toppklass ansåg deltagarna att det är viktigt att BBR-avsnitt kring bostadsgestaltning ses över och anpassas för att möjliggöra en större mångfald av lösningar. Men det ansågs också viktigt att kommunernas markanvisningar tydligare kopplas till kvalitet.

Bild: Paula Femenias, föreläsare på Bostadsdagen.Sidansvarig Publicerad: ti 20 jun 2017.