CBA Bostadsdag -17, Göteborg


Centrum för boendets arkitekturs bostadsdag 21 mars 2017 i Göteborg har fokus på bostadskvalitet och den stora utmaningen Sverige står inför - ökad byggtakt och ett allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs. I regeringens nya bostadspolitik med 700 000 nya bostäder fram till 2025 talas det väldigt lite om kvalitet. Genom CBA vill Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. Målsättningen för CBA är att genom samverkan i branschen lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppklass och medverka till att nya bostäder främjar hälsa och välbefinnande - en förutsättning för långsiktigt och hållbart byggande.
 
 
Talarlista CBA Bostadsdag -17 i Göteborg, videomaterial nedan:
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 19 jun 2017.