Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 16 Apr 2021 11:32:58 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Kan-man-se-bilder-i-3D-utan-glasögon.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Kan-man-se-bilder-i-3D-utan-glas%C3%B6gon.aspxKan man se bilder i 3D utan glasögon<p></p><p>Bilder framställda i ett speciellt format (stereogram) kan ses i 3D med en viss träning i seendet. Föredraget förklarar och ger en övning i hur man skall titta på bilderna. Det finns många spännande stereogram på nätet att titta på. Föreläsningen visar också hur man kan framställa sådana bilder själv. Imre Pázsit, Chalmers</p>​On-linehttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Hur-påverkar-AI-och-superdatorer-vår-framtid.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Hur-p%C3%A5verkar-AI-och-superdatorer-v%C3%A5r-framtid.aspxHur påverkar AI och superdatorer vår framtid<p></p><p>​Utvecklingen inom datateknik går i rasande fart — artificiell intelligens är nu en del av våra dagliga liv och kvantdatorer och superdatorer kan hjälpa oss att förstå allt från pandemier till klimatförändringar. Lyssna på vad världsledande forskare har att säga om vart vi är på väg! Observera att delar av denna programpunkt kommer att vara på engelska. Pedro Petersen Moura Trancoso, Professor, institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers Marika Svensson, Industridoktorand, institutionen för data- och informationsteknik samt institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Jeppesen och Chalmers Divya Grover, doktorand, institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers Emil Carlsson, doktorand, institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers Tom Britton, Professor, matematiska, institutionen, Stockholms universitet Joacim Rocklöv, Professor, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Sharon Kühlmann-Berenzon, Dr, Folkhälsomyndigheten</p>​On-linehttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/EnzymeCraft---explore,-build,-upgrade,-thrive​.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/EnzymeCraft---explore,-build,-upgrade,-thrive%E2%80%8B.aspxEnzymeCraft - explore, build, upgrade, thrive​<p></p><p>​Enzymes are nature’s workhorses. Numerous and diverse, life thrives due to enzymes. Now, science employs these tiny machines to better your life. They are found in everything: laundry detergent, food, fuel production, medicine. How else can we improve life using enzymes to unlock nature’s potential? Elzbieta Rembeza, Chalmers Filip Buric, Chalmers Dan Krska, Chalmers Cathleen Kmezik Chalmers  Duncan Geere, Information designer Sandra Viknander, Chalmers</p>​On-linehttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/event-vetenskapsfestivalen-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/kalendarium/Sidor/event-vetenskapsfestivalen-.aspxHur bekämpar man en pågående pandemi med hjälp av datorer?<p>Online (zoom-länk uppdateras närmare eventet)</p><p>​Möt framstående forskare och experter i en högaktuell paneldebatt om covid-simulering.</p>​<span style="background-color:initial">Hur covid-19 sprids i samhället och vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska smittspridningen har stötts och blötts av forskare, myndigheter och politiker världen över. Alla söker efter snabba och effektiva lösningar för att få stopp på den pandemi som fortsätter att spridas runt om i världen. </span><div> </div> <div>För att förstå smittspridningen och hur den bäst kan stoppas används idag avancerade dator-simuleringar och beräkningsmodeller, ändå har mycket av det som presenterats visat sig vara felaktigt.</div> <div><br /></div> <div>Varför har det varit så svårt att simulera spridningen av covid-19? Vad kan vi dra för lärdomar, och hur kommer morgondagens teknik hjälpa oss att förebygga och planera för framtida pandemier? </div> <div><br /></div> <div><span>Under Vetenskapsfestivalen </span><span>håller institutionen för data- och informationsteknik en paneldiskussion om Covid-modellering med ledande experter inom området. Eventet är öppet för alla.</span></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Antikorruption-som-förutsättning-för-att-nå-de-Globala-målen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Antikorruption-som-f%C3%B6ruts%C3%A4ttning-f%C3%B6r-att-n%C3%A5-de-Globala-m%C3%A5len.aspxAntikorruption som förutsättning för att nå de Globala målen<p>Zoom</p><p>​Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om antikorruption, i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. ​</p><p style="margin-bottom:10px;font-size:1.6rem;line-height:2.8rem;font-family:&quot;open sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size:1.6rem;background-color:initial"><br />Hur påverkar korruption våra förutsättningar att nå de Globala målen? Hur kan den motverkas? Och hur kan vi som enskilda aktörer och i samverkan med andra bidra i antikorruptionsarbetet? Det är några av frågeställningarna som diskuteras på denna forumträff.  På träffen kommer årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award att offentliggöras. Priset delas årligen ut till ett banbrytande initiativ för hållbar utveckling och har i år temat antikorruption. Utöver äran utdelas en prissumma på en miljon kronor. Vid offentliggörandet finns möjlighet att ställa frågor direkt till den ännu hemliga pristagaren.</span><br /></p> <p style="margin-bottom:10px;font-size:1.6rem;line-height:2.8rem;font-family:&quot;open sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif">Ett stor del av forumträffen kommer utgöras av parallella gruppsamtal med olika teman, där varje grupp introduceras av en inbjuden sakkunnig. </p> <p style="margin-bottom:10px;font-size:1.6rem;line-height:2.8rem;font-family:&quot;open sans&quot;, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif"><a href="https://ui.ungpd.com/Events/dfa55d09-78f9-4419-bcc3-1e453d5f9c2e">Läs mer om programmet och anmäl dig här</a></p> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Befordransforelasning-Jenny-Norrman.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Befordransforelasning-Jenny-Norrman.aspxJenny Norrmans befordransföreläsning till bitr professor<p>Online</p><p>​ &quot;Urban land resources – perspectives from beneath</p><div>​</div> <div><strong>Välkommen att delta när Jenny Norrman ger en digital populärvetenskaplig föreläsning om undermarksresurser i samband med att hon befordras till biträdande professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggandsteknik.</strong></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Abstract:</h3> <div>About half of the world’s population lives in cities, and with continuing urbanisation this number is expected to increase. With high and increasing pressure on urban land, space becomes a scarce resource: we build denser, higher, at locations that are contaminated or require more complex foundations and if the economy allows, we locate suitable facilities underground. </div> <div> </div> <div>The subsurface however, is not only a construction basis which provides physical space and shelter for infrastructure and the possibility to create a better surface living environment: it is a multifunctional resource. Apart from physical space, the subsurface can for example provide and store water, energy and materials, provide habitats for ecosystems, act as support for surface life, and serve as a repository for cultural and geological heritage. The subsurface can be associated with hazards, such as naturally occurring radon, industrial contamination, areas prone to landslides or soil subsidence. To maintain favourable conditions in cities and efficiently plan and maintain urban infrastructure we need to manage our land resources, including those hidden in the subsurface, in a strategic and fair manner. </div> <div> </div> <div>In this lecture, I will discuss the role of the urban subsurface for achieving sustainable cities and present selected research activities that address some of the challenges and opportunities for urban land resources.</div>https://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Att-arbeta-med-socialt-entreprenorskap.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Att-arbeta-med-socialt-entreprenorskap.aspxAtt arbeta med socialt entreprenörskap<p></p><p>Välkommen till Morning Boost webinar med Sofia Appelgren och Rebecca Madhani. Evenemanget kommer att handla om socialt entreprenörskap.  ​​​​​</p>​Sofia är grundare av Mitt Liv AB och har även tillsammans med Rebecca grundat stiftelsen Mitt Livs Val. Mitt Liv grundades 2008 och är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Mitt livs val erbjuder ett studiemotiverande program och ett mentorprogram där studenter från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar. <div><br /></div> <div>Boka din plats här: <a target="_blank" href="https://zoom.us/meeting/register/tJMvde-uqDMtHtJg7M7UWzZsFD3YxDjcJoib" style="font-family:lato, helvetica, arial;font-weight:400">https://zoom.us/meeting/register/tJMvde-uqDMtHtJg7M7UWzZsFD3YxDjcJoib</a></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar-Materials-for-batteries.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar-Materials-for-batteries.aspxTandem Webinar – Materials for batteries<p>​Online Zoom</p><p>​​It’s time for our third Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. When: 27 April 2021, at noon (12 am). Place: Online.we will have two presentations dedicated to materials for batteries. Two hot topics will be covered, one on the use of digital twins for battery manufacturing and one on development and advanced modelling of battery electrolytes – from DFT to artificial intelligence.</p>​<span style="background-color:initial">The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link: <br /></span><p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><a href="https://chalmers.zoom.us/j/66540969416">https://chalmers.zoom.us/j/66540969416</a><span lang="EN-US"></span></p> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"><b>Password:</b> 018200</span></p> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"><br /></span></p> <div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">Noon, at 12:00. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Maria Abrahamsson, Director Area of Advance Materials Science</span></li> <li>Digital Twin of Battery Manufacturing, <span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">lejandro A.Franco, Professeur des Universités, Université de Picardie Jules Verne, </span><span style="background-color:initial">Junior Member of Institut Universitaire de France.</span><span style="background-color:initial">​</span></li> <li><span style="background-color:initial">Advanced Modelling of Battery Electrolytes – From DFT to Artificial Intelligence, Patrik Johansson, Professor, Material Physic, Department of physics.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700"><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/alejandro.jpg" alt="Alejandro Franco" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Digital Twin of Battery Manufacturing</span></div> <div>The autonomy, life-time and safety of lithium-ion batteries (LIBs) strongly depends on the manufacturing process of their electrodes. This encompasses numerous steps and parameters influencing the final electrode properties: porosity, tortuosity, conductivity, etc. And finally affects the electrochemical behavior when the LIB is used in e.g. electric vehicles. The traditional approach to optimize the process is trial-and-error, which is both time consuming and costly. The ERC ARTISTIC project develops a digital twin of the LIB manufacturing process, couples machine learning to multi-scale physical modeling and high throughput experimental characterization. We can already predict with high accuracy the impact of manufacturing parameters on the electrode properties and final LIB behavior, promising to significantly accelerate the manufacturing optimization. <br /><br /></div> <div>Prof. Alejandro A. Franco at the Université de Picardie Jules Verne (Amiens, France) is Junior Member of the Institut Universitaire de France and leads the Theory Open Platform of the ALISTORE European Research Institute. He is an expert on multiscale modeling and AI/ML techniques applied to battery research, and most notably has an ongoing ERC project on this topic: <a href="https://www.erc-artistic.eu/">ARTISTIC. </a></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700"><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Patrik.jpg" alt="Patrik Johansson" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Advanced Modelling of Battery Electrolytes – From DFT to Artificial Intelligence </span></div> <div>The impact of battery technology on society is tremendous and it is a feat of materials science. However, we still need more understanding to enable truly rational optimization, especially w.r.t. the electrolyte &amp; the electrolyte/electrode interfaces. By looking at various structure-dynamics relationships using a wide tool-box of modelling techniques and protocols, we can indeed reveal many profound details. Some examples targeted by DFT are the fundamentals of ligand-exchange and transport mechanisms, very important for more “exotic” systems, such as highly concentrated electrolytes, where many simplifications and the traditional know-how breaks down. At the other end we find artificial intelligence to be useful to evaluate the habits of researchers(!), but also for much more mundane things such as to classify electrolytes.<br /><br /></div> <div>Prof. Patrik Johansson at the Department of Physics at Chalmers has for &gt;25 years combined understanding of new materials at the molecular scale, often via ab initio/DFT computational methods and IR/Raman spectroscopy, with battery concept development and real battery performance. His special interest is different kinds of electrolytes stretching from liquids via gels and polymers to solids. He focuses on various next generation battery technologies: Na-ion, Li-S, Mg, Ca, Al, etc. Prof. Johansson was recently appointed vice-director of the Graphene Flagship and is also co-director of the ALISTORE European Research Institute. In 2015 his team won the Open Innovation Contest on Energy Storage arranged by BASF for his new ideas on Al-battery technology (prize sum 100,000€) and he recently started Compular AB together with two of his PhD students to market the CHAMPION software. </div> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"></span></p> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar--Design-for-new-sustainable-thermoplastics-and-their-nanocomposites.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar--Design-for-new-sustainable-thermoplastics-and-their-nanocomposites.aspxTandem Webinar – Design for new sustainable thermoplastics and their nanocomposites<p>Online Zoom</p><p>​​It’s time for our fourth Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. When: 4 May 2021, at 11 am. Place: Online.In this tandem seminar, we will have two presentations dedicated to sustainable materials engineering. Two hot topics will be covered, one on the transfer of Chemistry from flask to extruder and one on the design of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications. This collaboration has been selected in 2020 by Genie Initiative at Chalmers.</p>​<span style="background-color:initial">The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link: <br /></span><a target="_blank" href="https://chalmers.zoom.us/j/65610819731" style="font-weight:400;outline:0px;font-family:lato, helvetica, arial">https://chalmers.zoom.us/j/65610819731</a><span style="font-family:lato, helvetica, arial"></span><span style="font-family:lato, helvetica, arial;float:right;margin-right:32px"><a class="edit" style="background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span class="glyphicon glyphicon-share"></span></a></span><div><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">assword</span><span style="background-color:initial">: </span><span style="background-color:initial"><font face="lato, helvetica, arial"><span style="font-size:13px"><span></span><b>913556<br /><br /></b></span></font></span><span style="font-weight:700">Program:</span><br /><ul><li><span style="background-color:initial">At 11:00 am. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-director Area of Advance Materials Science</span></li> <li><span style="background-color:initial"></span>Transfer of Chemistry from flask to extruder. <span style="background-color:initial">Rosica Mincheva, Research assistant at Laboratory of Polymeric and Composite Materials - University of Mons. </span></li> <li>Design of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications.<span style="background-color:initial">  Giada Lo Re, Associate Professor, Engineering Materials, Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Thecnology.</span></li></ul> <span style="font-weight:700;background-color:initial"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/Rosica.jpg" alt="Rosica Mincheva" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Transfer of Chemistry from flask to extruder. </span></div> <div><div>Applicability of chemical reactions is often limited to batch processes, while Industry demand requires continuous production. As reactive extrusion, between all reactive processing techniques, ads versatility to continuity, transferring chemistries from a flask or batch reactor to REx seems quite intriguing. To reach this goal, we have adapted polymers surface modification, grafting and synthesis to extruders. Moreover, we are now showing how solid-state reactions, such as transefterifications, can work in extruders in order to continuously produce polymers and (nano) composites for advanced applications.</div> <div><br /></div> <div><b>Rosica Mincheva</b> is a lecturer and associate researcher at the Laboratory of Polymeric and Composite Materials at the University of Mons, Belgium. She studies macromolecular chemistry and engineering, and preparation of nanostructured materials, via controlled polymerization, polycondensation and solid-state reactions, for their transfer to reactive (melt) processing. </div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/giada.jpg" alt="Giada Lo Re" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Design of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications.</span> </div> <div>A distinctive feature of studying biopolymeric materials relates to the search for relations between the structure (on different levels), the processing and the material properties. The use of such materials requires an adaptation of the processing techniques in relation to their rheological and thermal properties, with the aim of a nanostructure control for improved mechanical and /or other physical properties. Specific interests focus on understanding how the structure-modification of cellulose and lignin affects their viscoelastic properties and processability. </div> <div>Strong attention is devoted to advances in understanding the processing-structure-properties relationships of materials, including bottom-up approaches for material engineering from the molecular design towards new routes for sustainable reactive processing, aiming at the control of the material nanostructure.</div> <div><br /></div> <div>Giada Lo Re serves as Associate Professor at Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology, Sweden from 2018. She has been laureated with the 2012 best PhD Thesis in Chemical Engineering and Materials Science (AIMAT, Italy) and awarded with the Green Materials Prize 2016 (Institution of Civil Engineers in London, UK).  She has been senior researcher in UMONS University (Belgium), Rensselaer Polytechnic Institute (NY, USA), KTH (Stockholm, Sweden).</div></div> <span style="background-color:initial;font-family:lato, helvetica, arial;font-size:13px;font-weight:600"></span></div> <div><span style="background-color:initial;font-family:lato, helvetica, arial;font-size:13px;font-weight:600"><br /></span></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxProduktion i rymden – initiativseminarium<p>online</p><p>Hur massproducerar man för rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.​</p><div><span style="background-color:initial">Sverige är en framstående rymdnation, inte minst tack vare vår rymdindustri som till största delen ligger i Västsverige. Chalmers är en viktig part, med stor bredd av rymdforskning inom olika discipliner, inte minst inom produktion där additiv tillverkning är ett exempel som kan anpassas för rymdtillämpningar.</span></div> <div><span style="background-color:initial">Välkommen till en intressant eftermiddag där vi möter forskare och inbjudna gäster från NASA, Rymdstyrelsen med flera.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/production/events/Initiative%20seminar%202021%20Production%20in%20Space/Pages/default.aspx" target="_blank" title="länk till engelsk web"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer på vår engelska sida​</a></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/a8d789a1-f600-46f6-8f2a-779ebb5963e5" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan</a></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span> ​</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Tekniken-i-var-vardag---vem-bryr-sig-om-konsumenttekniken.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Tekniken-i-var-vardag---vem-bryr-sig-om-konsumenttekniken.aspxTekniken i vår vardag - vem bryr sig om konsumenttekniken?<p>Zoom</p><p>​Webbinarium 1 i seminarieserien om konsumentteknik och användarcentrerad produktutveckling.</p><div>​</div> <div>Vi möter teknik i många olika former och i många sammanhang. Sedan länge har forskningen ägnat sig åt att studera hur vi bör utforma alltmer avancerad teknik för ett hållbart arbetsliv. Men hur är det med intresset för den teknik för möter i vår vardag - varje dag? Denna fråga är utgångspunkt för webbinariet som ges av MariAnne Karlsson, professor i människa-tekniksystem, Design&amp;Human Factors, Chalmers. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">​Anmälan</h2> <div>Anmäl dig genom att skicka ett mejl till <a href="mailto:lena.bendrioua@chalmers.se">lena.bendrioua@chalmers.se</a>. Någon dag innan webbinariet får du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter.<span style="display:inline-block"></span></div> <br /></div> <br />https://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Disrupting-the-fashion-industry-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Disrupting-the-fashion-industry-.aspxFrån Chalmersforskning till prestigefyllda H&M & ELLE CONSCIOUS AWARD<p></p><p>​ Välkommen till Chalmers E-village Morning Boost webinar med Johanna Nissén Karlsson. Hon är medgrundare och vd för Vividye och hon kommer att prata om hur textilföretag söker cirkulära lösningar på grund av strängare rättsliga regler och förändrad efterfrågan från användarna. Samt hur Sverige är en frontfigur i detta ämne och sätter press på industrin.​ ​​​​​​</p><div><span style="background-color:initial"><span></span><div>Största delen av textilernas miljöpåverkan sker i produktionsfasen. Genom att använda plagg dubbelt så länge kan miljöpåverkan minskas med 50%.</div> <div><br /></div> <div>Vividye har en unik reversibel färgteknik för textilier, vilket innebär att färg och tryck enkelt kan tas bort när så önskas. Detta öppnar upp för möjligheterna att förlänga textilens livslängd genom återanvändning och återvinning. Att använda ett plagg om och om igen med nya mönster och färger kommer att bredda utbudet av användningsområden och framför allt komma ett steg närmare en hållbar textilindustri.</div> <div><br /></div> <div>Hur kan ett litet företag som Vividye påverka en sådan ENORM bransch?​</div></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><div>Boka din plats här: <a target="_blank" href="https://zoom.us/meeting/register/tJwtcuysrDgrGtWoln8P715Z8zzuTVCEjNfp" style="font-weight:400;outline:0px;font-family:lato, helvetica, arial">https://zoom.us/meeting/register/tJwtcuysrDgrGtWoln8P715Z8zzuTVCEjNfp</a></div></div> <div><br /></div> <div>OBS! Evenemanget kommer att hållas på engelska</div>https://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Utmaningarna-med-att-gora-hallbar-AI.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Utmaningarna-med-att-gora-hallbar-AI.aspxUtmaningarna med att göra hållbar AI<p></p><p>​ Välkommen till Chalmers E-village Morning Boost webinar med Francis Lee som kommer att prata om utmaningarna med att göra hållbar AI.  ​​​</p>Francis Lee är docent och forskare i Teknik och social förändring vid avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle <span style="background-color:initial">p</span><span style="background-color:initial">å Chalmers tekniska högskola. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Boka din plats här: </span><span style="background-color:initial;font-family:lato, helvetica, arial"> </span><a target="_blank" href="https://zoom.us/meeting/register/tJIkde2qqDwvGtYN2kzNpYSU-8lwGC76Lh4h" style="font-family:lato, helvetica, arial;font-weight:400">https://zoom.us/meeting/register/tJIkde2qqDwvGtYN2kzNpYSU-8lwGC76Lh4h</a></div> <div><br /></div> <div>OBS! Evenemanget kommer att hållas på engelska</div>