Samhälle och näringsliv

Pågående samarbeten med näringslivet

 

En av CBAs tre huvuduppgifter är att agera som plattform för samverkan och därmed skapa förutsättningar för ökad kunskapsbildning inom boende och bostad. Genom CBA kan medlemsföretagen vara med i en processer där kunskap utvecklas genom forskning, utredningar, studieresor, föreläsningar och seminarier. CBA levererar kunnande till medlemsföretagen,
 vilket är det främsta motivet för medlemskap i CBA. Samtidigt är CBA den mötesplatsen där medlemsföretagen kan mötas för kunskapsutveckling.  Företag kan samverka med CBA genom att bli medlemsföretag. Det finns tre olika former av medlemskap. Stödjande partners, Huvudpartners och Huvud- och forskningspartners.


Mer info


Huvud- och forskningspartners                               

HSB

Hyresgästföreningen

Framtiden

Riksbyggen


Liljewalls arkitekter, genom adjungering

Sweco arkitekter, genom adjungering

White arkitekter, genom adjungering


Huvudpartners

KUB arkitekter

Semrén & Månsson

Strategisk Arkitektur

Brunnberg&Forshed arkitektkontor

Vätterhem

Fastighetskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stockholmshem

JM AB

Fredblads, genom adjungering August Orrling

Norconsult

Tengboms

Älvstranden utveckling AB

Krook&Tjäder arkitekter

ÅWL arkitektkontor ab


 

Stödjande partners                   

Länsstyrelsen Västra Götaland

Abako

Erseus

Bengt Dahlgrens

Viskaforshem

Bo-Institutet

Dreem arkitekter

Röd arkitektur, Tinna Harling arkitekter

FABO, Falkenbergs bostadsbolag

QPG

BoVieran

Radar

Ettelva Arkitekter

BSV arkitekter och ingenjörer, Värnamo

Kanozi

Klara arkitekter

Malmström&Edström

Forum Arkitekter

Arkitektbolaget i Växjö


Sidansvarig Publicerad: on 24 jun 2020.