Samhälle och näringsliv

Pågående samarbeten med näringslivet

 

En av CBAs tre huvuduppgifter är att agera som plattform för samverkan och därmed skapa förutsättningar för ökad kunskapsbildning inom boende och bostad. Genom CBA kan medlemsföretagen vara med i en process där kunskap utvecklas genom forskning, utredningar, studieresor, föreläsningar och seminarier. CBA levererar kunnande till medlemsföretagen, vilket är det främsta motivet för medlemskap i CBA. Samtidigt är CBA den mötesplatsen där medlemsföretagen kan mötas för kunskapsutveckling.  Företag kan samverka med CBA genom att bli medlemsföretag. Det finns tre olika former av medlemskap. Stödjande partners, Huvudpartners och Huvud- och forskningspartners.


Mer info


Huvud- och forskningspartners                               

HSB

Riksbyggen

Älvstranden utveckling AB

Liljewalls arkitekter, genom adjungering

Sweco arkitekter, genom adjungering

Semrén och Månsson, genom adjungering


Huvudpartners

White arkitekter

Förvaltnings AB Framtiden

Arkitema

Strategisk Arkitektur

Brunnberg&Forshed arkitektkontor

Vätterhem

Fastighetskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stockholmshem

JM AB

Fredblads, genom adjungering August Orrling

Tengboms, genom adjungering Kajsa Crona

Krook&Tjäder arkitekter

ÅWL arkitektkontor ab

EttElva arkitekter

Varbergs Bostad

Projekt Engagemang

 

Stödjande partners                   

Länsstyrelsen Västra Götaland

Abako

Erseus

Viskaforshem

Radar

Klara arkitekter

Malmström&Edström

Forum Arkitekter

Arkitektbolaget i Växjö

Fristadbostäder

Sjögren arkitekter

Föreningen för Tungt murat och putsat byggande

Sidansvarig Publicerad: fr 28 jan 2022.