CBA i media

2021-03-04
Köket står i centrum i närstudie om cirkularitet
Anita Ollár ville undersöka vilken betydelse rumslig utformning har för att minska bostäders miljöpåverkan och valde att zooma in på köket. Nu har hon presenterat sin licentiatavhandling.

Fastighetsnytt
2020-09-03
Ny forskning: Högre kvalitet kan ge lägre hyra
Att bygga bostäder med högre kvalitet kan pressa hyrorna. Det visar forskning från Boinstitutet och Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) vid Chalmers. ”Lönsamheten kan skruvas till nästan vad som helst”, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, som kommenterar rapporten.

Hyresgästföreningen
2020-09-03
Viskaforsmodellen med passivhus i trä gav lägre hyra
Genom att ifrågasätta kostnadskalkyler går det att hålla hyran nere. Det visar Antti Kurvinen i sin forskning där Viskaforshems passivhus i trä utgör fallstudie.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 mar 2021.