Vindkraftsforskning i fokus 2020

Vindkraftforskning i fokus är en konferens för dig som är intresserad av forskning och innovation inom vindkraft. Konferensen går av stapeln den 13 oktober 2020, och anmälan har nu öppnat.
​Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:
  • Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs
  • Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan
  • Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem
  • Tidsaspekten – 2040 är snart här
Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.
Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på engelska men det finns också möjlighet att presentera på svenska.
Ett mer detaljerat konferensprogram kommer senare. Välkommen att anmäla dig här.

Sidansvarig Publicerad: on 19 aug 2020.