Projekt Optimalt underhåll av vindkraftverk har startat

​Ett nytt projekt har startat inom SWPTC i juni, Optimalt underhåll av vindkraftverk. Det samhälleliga målet med projektet är att öka tillförlitligheten hos vindkraften, både till lands och till sjöss. Det vetenskapliga målet är att i en eller flera matematiska optimeringsmodeller representera kombinationen av inhämtad information från tillståndsmätningar, okulära besiktningar och varningssignaler från till exempel ett övervakningssystem såsom SCADA, med en optimal kombination av preventivt och avhjälpande underhåll – vilket brukar kallas opportunistiskt underhåll – för att snabbare och mer tillförlitligt kunna bestämma rätt tidpunkter och rätt åtgärder gällande underhåll och utbyten vid land- och havsbaserade vindkraftverk. Denna utveckling och flera praktikfall kommer att genomföras tillsammans med medlemsföretagen i Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum på Chalmers, parallellt med en doktorands forskarutbildning. Genom denna utveckling illustreras potentialen hos de mer avancerade underhållsprinciperna, jämfört med enklare praxis, och bildar förhoppningsfullt dessutom grunden för utvecklingen av en framtida underhålls-app, som kan användas av underhållspersonalen vid besök vid vindkraftverken för att få råd om vilka ytterligare utbyten eller reparationer som bör genomföras när väl personal och utrustning finns på plats.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jul 2016.