Hamidreza Abedis disputation

​Den 15:e april presenterade Hamidreza Abedi sin doktorsavhandling: Development of Vortex Filament Method for Wind Power Aerodynamics. Projektet har fokuserat modellering av vindkraftverkets rotor och aerodynamiken hos vakar. Det finns idag flera olika metoder för att modellera aerodynamiken hos vindkraftverk. Metoderna är olika komplexa och exakta. Exempel på modeller är Blade Element Momentum (BEM) Theory, Vortexmetoden och CFD (Computational Fluid Dynamics). Tidigare har Vortexmetoden använts inom aerodynamiska analyser av vingprofiler och flygplan. Generellt så står det mellan CFD och BEM när det gäller tillförlitlighet, noggrannhet och beräkningseffektivitet. Hamidreza har i sitt arbete utvecklat en "free vortex filament"-metod som ett alternativ till metoderna ovan. Modellen har mindre strikta antaganden, vilket gör att den är mer anpassad till turbulens i luften eller snedanblåsning. Beräkningstiden för modellen är kortare än för BEM och CFD. Resultaten i projektet visar att Hamids modell kan användas av industrin för beräkningar av vindkraftverkets aerodynamik under flera olika driftsförhållanden.

Hamidrezas presentation hittar du här.

Sidansvarig Publicerad: må 02 maj 2016.