En tredje etapp för SWPTC

​​Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum har beviljats medel från Energimyndigheten för en tredje etapp! Etappen startar januari 2019 och pågår till och med december 2022. 
​SWPTC har under sina första etapper skapat en gedigen teknikkunskap inom vindkraft, etablerat en forskargrupp med stark kritisk massa och hög kompetens inom vindkraftens viktigaste teknikområden. Centrumet har producerat sju doktorsavhandlingar, visat på att vindkraftverk i skogen utsätts för dubbelt så höga kraften jämfört med placering i slättlandskap och att med god systemkunskap och smart reglering kan en säker drift av havsbaserade vindkraftsparker säkerställas. Vidare har det etablerats ett stabilt samarbete med ett flertal vindkraftsföretag i Sverige och några i utlandet. SWPTC är idag representerade inom IEA, EAWE, EERA på internationell nivå. ​

Sidansvarig Publicerad: ti 23 apr 2019.