Temagrupp 4: Havsbaserat

Havsbaserade vindkraftparker är inom en snar framtid en viktig energikälla i Sverige. Det planeras för tusentals megawatt installerad effekt i Europa under det kommande årtiondet. 
För Sverige är Östersjön och de stora sjöarna intressanta områdena. Östersjön har i synnerhet en stor potential för att installera vindkraftverk i områden med djup mellan 5 och 30m. Västkusten med djupare havsnivåer är också av intresse. Här krävs forskning kopplat till flytande vindkraftsverk.
Forskning på turbinteknik — rotorer, motorgondoler, styrsystem — fortsätter att vara kunskapsintensiv, medan forskning på att bärande struktur, torn och fundament, förblir design- och materialintensiv. 
De utmaningar som finns inom Havsbaserat är:
  • Höga kostnader för bärande struktur (grundlagd och flytande). 
  • Höga kostnader för integrering i det elektriska nätet och i vissa fall en nödvändig ökning av kapaciteten av svag kustnära nät.
  • De dyrare produktion- och installationsmetoderna och begränsad åtkomst under byggtiden på grund av väderförhållanden. 
  • Dyrare underhåll och reparationskostnader pga begränsad tillgänglighetstid. Vilket medför merkostnad för förlorad elproduktion.
  • Den komplexa lastsituationen med interagerande vind-, våg, ström och islaster.
  • Den utsatta miljön degraderar material snabbare
  • Nedmontering av vindkraftverk som tas ur bruk eller uppgraderas.

Följande projekt inom Centrumet sorteras under temagrupp 4:
TG4-21 ISEAWIND – Innovativa konstruktionslösningar för vindkraftsfundament till havs

Sidansvarig Publicerad: må 01 feb 2016.