Händelser: Centrum SWPTChttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaSun, 05 Jul 2020 11:52:33 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/evenemang/kalendarium/Sidor/Intern-konferens.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/evenemang/kalendarium/Sidor/Intern-konferens.aspxIntern konferens 2020<p></p><p></p>​Den 15:e september anordnar SWPTC sin årliga interna konferens där alla projekt inom Centrumet presenteras. <br />https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/evenemang/kalendarium/Sidor/Wind-power-research-in-focus-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/evenemang/kalendarium/Sidor/Wind-power-research-in-focus-2020.aspxVindkraftsforskning i fokus 2020<p>Digital</p><p>Den 13 oktober genomförs Vindkraftsforskning i fokus för sjätte gången. Välkommen till ett fullspäckat program kring forskning och utveckling av vindkraft. Konferensen går av stapeln den 13:e oktober 2020.</p><div>Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:<br /><ul><li>Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs </li> <li>Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan </li> <li>Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem</li> <li>Tidsaspekten – 2040 är snart här </li></ul> Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.</div> <div>Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på engelska men det finns också möjlighet att presentera på svenska.</div> <div><br /></div> <div>Ett mer detaljerat konferensprogram kommer senare. Välkommen att <a href="https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/102895" target="_blank">anmäla dig här</a>.<br /></div> <br />