Vindkraftsforskning i fokus 2020

Den 13 oktober genomförs Vindkraftsforskning i fokus för sjätte gången. Välkommen till ett fullspäckat program kring forskning och utveckling av vindkraft. Konferensen går av stapeln den 13:e oktober 2020.


Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:
  • Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs
  • Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan
  • Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem
  • Tidsaspekten – 2040 är snart här
Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.Konferensen kommer att hållas på engelska.
Introduktionssessionen tar upp de stora utmaningarna för vindkraft, både på nationell och internationell nivå och modereras av Charlotte Unger Larson.
De följande parallella sessionerna ger en inblick i de olika aspekterna av aktuell svensk och internationell forskning och innovation inom vindkraft. En session består av tre 15 minuters presentationer och avslutas med en 15 minuters öppen diskussion med alla presentatörer där det är möjligt för alla konferensdeltagare att ställa frågor.
Ett detaljerat konferensprogram finns på konferenshemsidan. Välkommen att anmäla dig här.
Kategori Konferens
Plats: Digital
Tid: 2020-10-13 09:00
Sluttid: 2020-10-13 16:15

Publicerad: on 16 sep 2020.