Nyheter: Centrum SWPTChttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 02 Dec 2022 04:29:34 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Svenskt-VindkraftsTekniskt-Centrum-byter-föreståndare.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Svenskt-VindkraftsTekniskt-Centrum-byter-f%C3%B6rest%C3%A5ndare.aspxSvenskt VindkraftsTekniskt Centrum byter föreståndare<p><b>​Från april 2021 är Sara Fogelström ny föreståndare för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC).</b></p>​”Det känns hedrande att ta över som föreståndare efter Ola Carlson och jag tackar för förtroendet från SWPTC:s programråd och Energimyndigheten. Ola och jag har jobbat med centrumet i många år så det kändes också som ett naturligt steg att ta”, säger Sara Fogelström. <p>Sara har fram till 1 april jobbat som koordinator för SWPTC sedan starten 2010 då Ola var föreståndare. Ola kommer fortsätta att jobba på avdelningen elkraftsteknik och medverka som senior rådgivare i SWPTC.</p> ”Jag ser framemot att driva forskningsprojekt inom centrumet vidare och att fortsätta publicera relevant vindkraftsforskning som våra medlemsföretag har nytta av” säger Sara. Thu, 15 Apr 2021 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Vindkraftsforskning-i-fokus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Vindkraftsforskning-i-fokus.aspxVindkraftsforskning i fokus 2020<p><b>​Vindkraftforskning i fokus är en konferens för dig som är intresserad av forskning och innovation inom vindkraft. Konferensen går av stapeln den 13 oktober 2020, och anmälan har nu öppnat. </b></p>​Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:<br /><ul><li>Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs </li> <li>Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan </li> <li>Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem</li> <li>Tidsaspekten – 2040 är snart här </li></ul> Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.<br />Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på engelska men det finns också möjlighet att presentera på svenska.<br />Ett mer detaljerat konferensprogram kommer senare. Välkommen att <a href="https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/102895">anmäla dig här</a>.<br />Fri, 14 Aug 2020 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Chalmers-har-ett-nytt-vindkraftverk-for-forskning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Chalmers-har-ett-nytt-vindkraftverk-for-forskning.aspxChalmers har ett nytt vindkraftverk för forskning<p><b>​På Björkö i den göteborgska skärgården finns nu ett helt nytt vindkraftverk – en prototyp som ska användas för forskning och testning av effektiv och hållbar vindkraftsteknik. Tornet är byggt i trä, vilket är unikt, och ett stort antal sensorer ska ge forskarna information om vilka påfrestningar kraftverket utsätts för under olika drift- och vindförhållanden.</b></p><p>Bygget av det nya vindkraftverket har möjliggjorts genom stöd från Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten och har lockat både inhemska och europeiska forskarkollegors intresse.</p> <div> </div> <p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Chalmers%20har%20ett%20nytt%20vindkraftverk%20för%20forskning/Sara_Fogelstrom-2_150x210px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– För ett universitet är det unikt att ha tillgång till ett skalenligt testvindkraftverk som dessutom är utrustat med så många olika sensorer. Möjligheten att i detalj kunna styra, kontrollera och justera de olika parametrarna för hur vindkraftverket körs öppnar för nya forskningsmöjligheter, säger Sara Fogelström som är koordinator för Svenskt vindkraftstekniskt centrum, SWPTC. </p> <div> </div> <p>Inom ett par decennier förväntas vindkraften utgöra den största, eller näst största, energikällan för elproduktion i Sverige. Det ställer krav på kostnadseffektiva och hållbara vindkraftverk med hög elenergiproduktion och att kraftverken bidrar med stödtjänster i driften av elnätet. Att integrera vindkraftverk i elnätet kräver att många olika kompetenser samverkar. Chalmers är värd för Svenskt vindkraftstekniskt centrum som samlar aktörer inom både vindkraftsbranschen och akademin.</p> <p>– Operatörer, vindkraftsägare och projektörer inom centrumet kommer att arbeta tillsammans med forskare från akademin i olika projekt på det nya vindkraftverket. Vi hoppas även att fler forskare och företag ska höra av sig och vilja testa sin forskning, tillägger Sara. </p> <h2 class="chalmersElement-H2"> Testplattform för branschföretag</h2> <p>Förutom att vara en viktig forskningsresurs fungerar vindkraftverket även som ett prototypverk för branschföretag. Till exempel testas nu en helt ny typ av torn för första gången. Det är företaget Modvion, som ingår i Chalmers Ventures företagsportfölj, som har utvecklat ett torn tillverkat i moduler av trä. Det är klimatneutralt från start och kostar betydligt mindre att tillverka än konventionella torn i stål. Då stål släpper ut mycket koldioxid i tillverkningsprocessen fungerar trä istället som en koldioxidsänka genom att materialet kan lagra koldioxid. Förutsättningarna för storskalig produktion är goda i Sverige. Trä är en inhemsk råvara som det finns god tillgång på och Sverige har en traditionellt stark limträindustri.</p> <div> </div> <p></p> <div>Läs pressmeddelandena från Chalmers Ventures: <br /> <div><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/chalmers-ventures/pressreleases/det-foersta-vindkraftstornet-i-trae-har-rests-utanfoer-goeteborg-2995201" target="_blank" title="Läs pressmeddelandet"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Det första vindkraftstornet i trä har rests utanför Göteborg</a><br /> <div><a href="https://www.chalmersventures.com/news/modvion-far-eu-miljoner-vindkraftstorn-tra/" title="Läs pressmeddelandet" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Modvion får EU-miljoner för vindkraftstorn i trä</a><p></p> <h2 class="chalmersElement-H2">Bidrar till effektiv och hållbar elproduktion</h2> <p></p> <p>Chalmers testvindkraftverk är utrustat med åtta olika sensorer i varje rotorblad som ger data om inkommande vind. I tornet sitter sensorer både i träkonstruktionen och i stålfogarna. Även fundamentet är utrustat med sensorer som samlar in data om hur betongen påverkas över tid. Sensorerna mäter de laster (”krafter”) som de olika delarna i vindkraftverket utsätts för under olika drift- och vindförhållanden. </p> <p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Chalmers%20har%20ett%20nytt%20vindkraftverk%20för%20forskning/Ola_Carlson-2_150x210px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Om man vet vilka laster verket utsätts för kan man styra vindkraftverket på ett smartare sätt. Man sparar material i konstruktionen och bli mer kostnadseffektiv i elproduktionen, säger Ola Carlson, biträdande professor i förnybar elproduktion och föreståndare för Svenskt vindkraftstekniskt centrum.</p> <p>Först ut i raden av forskningsprojekt som ska utföras på testvindkraftverket är ett projekt som handlar om frekvensreglering. När andelen vindkraft ökar i elnätet måste också vindkraftverk vara med och bidra till en bättre nätstabilitet. För det krävs att frekvensen kan hållas konstant på 50 Hz. Projektet, som leds av Ola Carlson, kommer att testa olika modeller för frekvensreglering och titta på hur man rent tekniskt kan bidra till att vidareutveckla de regleringstjänster som finns idag. </p> <p><strong>​Kontakt</strong><br />Sara Fogelström, koordinator för Svenskt vindkraftstekniskt centrum<br /><a href="mailto:sara.fogelstrom@chalmers.se">sara.fogelstrom@chalmers.se </a><br /> </p> <div> </div> <p>Ola Carlson, biträdande professor och föreståndare för Svenskt vindkraftstekniskt centrum<a href="mailto:ola.carlson@chalmers.se"><br />ola.carlson@chalmers.se</a> </p></div> <div><p></p> <p></p> <div> <a href="/sv/centrum/SWPTC/Sidor/default.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Svenskt vindkraftstekniskt centrum, SWPTC</a><p></p> <p>Tips på andra nyhetsartiklar inom vindkraft:</p></div> <div><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Tre-utmaningar-for-att-na-okad-andel-vindkraft.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tre utmaningar för att nå ökad andel vindkraft <br /></a><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Vindkraftsforskning-rustar-branschen-för-snabbare-energiomstallning.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vindkraftsforskning rustar branschen för omställning<br /></a></div> <div><br /></div> <div>Text: Anna Wallin<br />Porträttfoton: Oscar Mattsson<br /><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Vindkraftsforskning-rustar-branschen-för-snabbare-energiomstallning.aspx" target="_blank"></a><p></p></div></div></div></div> Wed, 17 Jun 2020 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Chalmers-nya-vindkraftverk-är-på-gång.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Chalmers-nya-vindkraftverk-%C3%A4r-p%C3%A5-g%C3%A5ng.aspxChalmers nya vindkraftverk är på gång - med ett trätorn<p><b></b></p>​I tisdags restes tornet till det nya vindkraftverket på Björkö. Det unika trätornet har utvecklats och byggts av <a href="https://www.modvion.com/">Modvion</a>. När hela verket är på plats kommer det att användas i flera av forskningsprojekten inom SWPTC. Läs mer om tornet i <a href="http://www.modvion.com/wp-content/uploads/2020/04/200429-PR-F%c3%b6rsta-vindkraftstorn-i-tr%c3%a4_G%c3%b6teborg_Modvion.pdf">pressreleasen från Modvion</a>. Planen är att hela verket är i drift efter sommaren. Thu, 30 Apr 2020 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Tre-utmaningar-for-att-na-okad-andel-vindkraft.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Tre-utmaningar-for-att-na-okad-andel-vindkraft.aspxTre utmaningar för att nå ökad andel vindkraft<p><b>​I ett upprop från internationella vindkraftsforskare, publicerat i den vetenskapliga tidskriften Science, sammanfattas vindkraftens utmaningar i tre punkter. Ola Carlson, biträdande professor i elkraftproduktion på Chalmers institution för elektroteknik, har som enda svensk forskare deltagit i arbetet att formulera framtidsutmaningarna.​</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Tre%20utmaningar%20för%20vindkraften/Ola_Carlson-2_250x350px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Ola Carlson" style="margin:5px;width:210px;height:294px" />– Alla länder världen över står i princip inför liknande forskningsutmaningar när det gäller vindkraftens utveckling, säger Ola Carlson. Det handlar om att skapa förutsättningar för vindkraften att ta en starkare position som kostnadseffektiv och produktionssäker förnybar energikälla. Vindkraften har potential att öka sin andel av världens energiförsörjning och att bidra med koldioxidfri elproduktion som ersättning för fossila bränslen. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>Bakom uppropet står 70 vindkraftsforskare från 15 länder, som gått samman på initiativ av det amerikanska energidepartementets forskningsinstitut för förnybar energi, National Renewable Energy Laboratory (NREL).</div> <div><br /></div> <div><strong>Högre, större och stabilare </strong></div> <div>Den första utmaningen handlar om att öka förståelsen för hur vindens fysikaliska förhållanden i atmosfären påverkar vindkraftverken, både när det gäller produktionsförmåga och livslängd.</div> <div><br /></div> <div>– Genom att bygga högre vindkraftverk kan mer energi från vindarna tas till vara. Nya kraftverk som planeras kan vara 250 meter höga och i framtiden kommer vi att få se höjder uppemot 300 meter, säger Ola Carlson. Men högre verk innebär också nya vindförhållanden och andra påfrestningar att ta hänsyn till. Därför behöver vi öka vårt kunnande om luftströmmars påverkan. </div> <div><br /></div> <div>Vindkraftverkens turbiner är de största roterande maskinerna som finns i världen idag. I takt med att verken blir större behöver nya material och tillverkningsprocesser tas fram, liksom system för att hantera sådant som transporter och återvinning.</div> <div><br /></div> <div>– Den andra utmaning gäller alltså strukturdynamiken i form av vilka material som väljs och hur konstruktionen utformas, fortsätter Ola Carlson. Kolfiber är exempelvis ett intressant framtida material i vingarna tack vare att det är både lätt och starkt.</div> <div><br /></div> <div>Vindkraftens tredje utmaning fokuserar på nödvändigheten av att behålla stabiliteten i elnätet även när andelen väderberoende produktion ökar.</div> <div><br /></div> <div>– Det är fullt möjligt att även förse vindkraftverken med funktioner för att tillhandahålla extra aktiv effekt för att balansera elnätet vid svängningar i frekvensen, säger Ola Carlson. Det finns också forskning som visar att styrning av vindkraftverkens reaktiva effekt ger bättre nätstabilitet.</div> <div><br /></div> <div><strong>Utmaningar som engagerar</strong></div> <div>Flera av utmaningarna engagerar forskare inom Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC), som har sitt säte på Chalmers med Ola Carlson som föreståndare. Målet för centrat är att optimera vindkraftverkens kapacitet och göra produktionen och driften mer kostnadseffektiv. Metoden är att förena teori och praktik i ett nära samarbete mellan industri och akademi. </div> <div><br /></div> <div>– Jag tycker att uppropet sätter fokus på spännande framtida utmaningar inom vindkraftområdet. Min förhoppning är att unga forskare lockas a​v detta och att inspelet har sådan tyngd att det på hög internationell nivå påverkar anslagen för vindkraftsforskning, avslutar Ola Carlson.</div> <div><br /></div> <div>Visserligen varierar energisystemet och energipolitiken från land till land men forskningsutmaningarna är desamma för att göra vindkraften till en betydande del av lösningen på energi- och klimatutmaningarna.</div> <div><br /></div> <div><em>Text: Yvonne Jonsson</em><br /><em>Illustration: Josh Bauer, NREL</em></div> <em> </em><div><em>Porträttbild: Oscar Mattsson</em></div> <div><br /></div> <div><div><strong>Mer om vindkraftsforskarnas upprop</strong></div> <div>Uppropet vänder sig till forskarsamhället och publicerades den 10 oktober 2019 i form av en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science.</div> <div><a href="https://science.sciencemag.org/content/early/2019/10/09/science.aau2027" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs artikeln ‘Grand challenges in the science of wind energy'</a></div> <div><br /></div> <div><strong>Mer om svensk vindkraftsforskning</strong></div> <div><a href="/sv/centrum/SWPTC/Sidor/default.aspx">Svensk vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) vid Chalmers</a></div> <div><br /></div> <div><strong>För mer information kontakta</strong></div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/ola-carlson.aspx">Ola Carlson</a>, biträdande professor i förnybar elkraftproduktion vid institutionen för elektroteknik på Chalmers</div> <div><a href="mailto:%20ola.carlson@chalmers.se">ola.carlson@chalmers.se</a></div></div>Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Vindkraftsforskning-rustar-branschen-för-snabbare-energiomstallning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Vindkraftsforskning-rustar-branschen-f%C3%B6r-snabbare-energiomstallning.aspxVindkraftsforskning rustar branschen för omställning<p><b>​Sedan starten 2010 har Svenskt vindkraftstekniskt centrum samlat och utvecklat kunskap i samarbete med industrin och utgör idag en kunskapsindustri inom svensk vindkraftsteknik. Forskningscentrumet har precis påbörjat sin tredje etapp och går nu mot större projekt i samarbete med flera discipliner. Flera av forskningsresultaten har väckt intresse utanför Sverige och man satsar nu på att bli en aktör även på den internationella arenan.</b></p><p>​Vindkraft är idag den energikälla som har störst potential i energiomställningen i Sverige, som har en nationell politisk målsättning om att all elproduktion år 2040 ska komma från förnybar energi. Från dagens 11 procent uppskattas vindkraften inom ett par decennium utgöra minst 40 procent av den totala elproduktionen i Sverige, förmodligen mer. Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) förenar teori och praktik genom ett nära samarbete mellan industri och akademi, med ett gemensamt mål att optimera vindkraftverkens kapacitet och göra produktionen och driften mer kostnadseffektiv.</p> <h2 class="chalmersElement-H2">Nya underhållsmetoder ger lägre kostnader och längre livslängd </h2> <p>Oförutsedda stopp i produktionen kan bli en dyr historia för vindkraftsägare, inte bara på grund av felande komponenter som behöver bytas ut utan även på grund av minskade intäkter. </p> <p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Vindkraftsforskning%20rustar%20branschen%20för%20snabbare%20energiomställning/Sara_Fogelstrom_250x350px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:175px;height:245px" />–    I energiomställningen till 100 procent förnybart är det viktigt att vi i Sverige kan ta hand om våra vindkraftverk då de kommer att stå för en stor del av elförsörjningen framöver. Ett viktigt bidrag från SWPTC för att främja vindkraftsutbyggnaden är att utveckla bättre underhållsmetoder och kunskap om hur vi får vindkraftsverken att hålla längre, säger Sara Fogelström, som är koordinator för forskningscentrumet. </p> <p>Med data från vindkraftverket kan man beräkna den förväntade livslängden för olika komponenter och utifrån det ta fram ett optimalt underhållsschema. Det gör också att man kan planera underhållet till en tid när det är lite vind, då vindkraftverket ändå skulle ha en låg produktion. </p> <p>–    Metoderna som utvecklats inom SWPTC förespråkar ett så kallat opportunistiskt underhåll, vilket innebär att systemet föreslår byte av flera komponenter när man ändå har en servicetekniker på plats. Problem kan då åtgärdas innan de hinner bli för stora och man behöver heller inte åka ut lika ofta, tillägger Sara. </p> <h2 class="chalmersElement-H2">Flera forskningsdiscipliner i samverkan</h2> <p>Hittills har man genom enskilda forskningsprojekt byggt upp grundkunskap inom vart och ett av de forskningsdiscipliner som behövs för att förstå hur ett vindkraftverk fungerar. På Chalmers tittar till exempel forskare inom strömningslära på hur vindkraftverk i skog påverkas av den omgivande terrängen. Forskare inom dynamik undersöker hur den mekaniska drivlinan, och framförallt växellådan, fungerar. Inom elkraftteknik forskar man bland annat på detektion av elfel i generatorn och hur vindkraftsparker bättre kan kopplas samman till havs. Vidare intresserar sig forskare inom konstruktionsteknik för hur olika laster (&quot;krafter&quot;) påverkar fundamentet som vindkraftverket står på. Matematiker är också involverade för att räkna på hur man kan optimera underhållsmetoderna. </p> <p>Ett av projekten som tar hela kompetensspektret i anspråk handlar om hur ett vindkraftverk påverkas under svåra driftsförhållanden. I komplex terräng utsätts det för ständigt växlande vindar, vilket ger större mekaniska påfrestningar på växellådan än vid platt terräng. Det förklarar varför underhållskostnaderna ofta är mycket högre i Sverige, som har mer kuperad terräng, än i platta Danmark. <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Vindkraftsforskning%20rustar%20branschen%20för%20snabbare%20energiomställning/Vindfält_710x330px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /> </p> <p><em>Med en ny beräkningsmodell kan forskarna se exakt hur vindfältet ser ut för varje enskilt vindkraftverk i en vindpark. Bilden är en cfd-simulering (Computational Fluid Dynamics-simulering) skapad av Hamidreza Abedi</em><em>, Chalmers.</em></p> <span><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Vindkraftsforskning%20rustar%20branschen%20för%20snabbare%20energiomställning/Ola_Carlson-2_250x350px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:175px;height:245px" /></span>Det kan även vara stora variationer i hur stora laster de olika vindkraftverken utsätts för inom en och samma vindpark. Ola Carlson är biträdande professor vid avdelningen för elkraftteknik och föreståndare för SWPTC. Han leder projektet som även genomförs i samarbete med ett flertal industripartners.<p></p> <p>–    Vi har utvecklat en beräkningsmodell som tar hänsyn till mängder av olika parametrar för att kunna beräkna de sammanlagda lasterna som påverkar ett enskilt vindkraftverk. Kunskapen behövs för att tillverkare i sin tur ska kunna anpassa konstruktionen av vindkraftverk till olika driftsförhållanden, säger Ola.</p> <h2 class="chalmersElement-H2">Internationell aktör</h2> <p>Forskningen inom centrumet har fått spridning även utanför Sverige och man medverkar numera i ett flertal internationella nätverk och organisationer, som European Energy Research Alliance, European Academy of Wind Energy och det internationella energiorganet IEA. </p> <p>–    Syns man i dessa sammanhang så finns man. Vi ser att det redan har gett resultat genom att Chalmers har fått förfrågningar om att delta i större EU-projekt. Förutom att det fungerar som en samarbetsplattform är det också ett sätt att lyssna av trender inom forskningen, konstaterar Sara.</p> <p></p> <h3 class="chalmersElement-H3"><span><h3 class="chalmersElement-H3">Om Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC)<span style="display:inline-block"></span></h3></span></h3> <p><a href="/SiteCollectionDocuments/E2/Kalendarium%20och%20Nyheter/190416_SWPTC_Magasin_2019.pdf"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Nyheter/Vindkraftsforskning%20rustar%20branschen%20för%20snabbare%20energiomställning/SWPTC-magasin-framsida-webb.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="Skriften &quot;Forskning i medvind&quot;" style="margin:5px;width:185px;height:237px" />​</a></p> <p><span>Centrumet startades 2010 och under de första två etapperna genomfördes 35 forskningsprojekt i samarbete med 26 industripartners och forskningsinstitut. Forskningen hade inför starten av etapp 3 i januari 2019 genererat 38 publicerade artiklar och åtta doktorsavhandlingar. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen (VGR) samt de medverkande företagen och akademiska parterna.<span style="display:inline-block"> <br /></span></span></p> <p><span><span style="display:inline-block"></span></span>Med skriften ”Forskning i medvind – berättelser från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum” vill SWPTC visa på nyttan med forskningen både för svensk vindkraftsindustri men också för en intresserad allmänhet. I populärvetenskapliga artiklar sammanfattas de två första forskningsetapperna och vad man hittills har åstadkommit inom de olika delprojekten.</p> <p><a href="/SiteCollectionDocuments/E2/Kalendarium%20och%20Nyheter/190416_SWPTC_Magasin_2019.pdf" title="Länk till skriften &quot;Forskning i medvind&quot;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Ladda ned skriften ”Forskning i medvind”​</a><br /></p> <p><a href="/sv/centrum/SWPTC/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer på SWPTC:s hemsida, www.swptc.se</a></p> <h3 class="chalmersElement-H3">Kontakt</h3> <p><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/sara-fogelstrom.aspx">Sara Fogelström</a>, projektkoordinator SWPTC, <a href="mailto:sara.fogelstrom@chalmers.se">sara.fogelstrom@chalmers.se </a><br /><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/ola-carlson.aspx">Ola Carlson</a>, föreståndare SWPTC, <a href="mailto:ola.carlson@chalmers.se">ola.carlson@chalmers.se<br /></a></p> <p><br /></p> <p>Text: Anna Wallin<br />Porträttfoton: Oscar Mattsson<br /><a href="mailto:ola.carlson@chalmers.se"></a></p>Thu, 13 Jun 2019 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/En-tredje-etapp-3-för-SWPTC.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/En-tredje-etapp-3-f%C3%B6r-SWPTC.aspxEn tredje etapp för SWPTC<p><b>​​Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum har beviljats medel från Energimyndigheten för en tredje etapp! Etappen startar januari 2019 och pågår till och med december 2022. </b></p><div>​SWPTC har under sina första etapper skapat en gedigen teknikkunskap inom vindkraft, etablerat en forskargrupp med stark kritisk massa och hög kompetens inom vindkraftens viktigaste teknikområden. Centrumet har producerat sju doktorsavhandlingar, visat på att vindkraftverk i skogen utsätts för dubbelt så höga kraften jämfört med placering i slättlandskap och att med god systemkunskap och smart reglering kan en säker drift av havsbaserade vindkraftsparker säkerställas. Vidare har det etablerats ett stabilt samarbete med ett flertal vindkraftsföretag i Sverige och några i utlandet. SWPTC är idag representerade inom IEA, EAWE, EERA på internationell nivå. ​<br /></div>Tue, 22 Jan 2019 16:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Panelsamtal-om-forskning-på-Vind-2017.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Panelsamtal-om-forskning-p%C3%A5-Vind-2017.aspxPanelsamtal om forskning på Vind 2017<p><b>​Vilka är de största utmaningarna för att nå ett helt förnybart energisystem? Vilken ny kunskap behövs och hur används resultaten från vindforskningen i industrin och politiken? Svaren får du när kunniga forskare och nyfikna näringslivsrepresentanter möts i ett samtal om dagens och morgondagens utmaningar och kunskapsbehov.​</b></p><div>​Kom, lyssna och träffa kollegor och andra vindintresserade mellan 15:30 och 17:00 i lokal Fogelström på konferensen Vind 2017 i Stockholm. Vi avslutar med mingel då du har möjlighet att möta fler engagerade forskare, vindkraftägare och tillverkare.</div> <div><br />Medverkande:<br />Robert Eriksson Svenska kraftnät, Nicklas Johansson ABB, Lennart Söder, KTH<br />Ola Carlson Chalmers tekniska högskola, Ylva Odemark Vattenfall<br />Britta Ersman Rabbalshede Kraft, Stefan Ivanell Uppsalas universitet Campus Gotland<br />Tanja Tränkle RISE</div> <div><br />Arrangörer: Vindforsk, STandUP for Wind, SWPTC, RISE och Energimyndigheten.</div> <div> </div> <div><a href="http://vindkonferensen.se/forskningsfokus/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om konferensen här.​</a></div>Thu, 05 Oct 2017 15:20:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Artificiell-intelligens-kan-innebära-stora-besparingar-för-underhåll-av-vindkraftverk.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Artificiell-intelligens-kan-inneb%C3%A4ra-stora-besparingar-f%C3%B6r-underh%C3%A5ll-av-vindkraftverk.aspxArtificiell intelligens kan innebära stora besparingar för underhåll av vindkraftverk<p><b>​Att laga något som gått sönder på ett vindkraftverk är ofta både tidskrävande och dyrt, inte minst vid vindkraftsparker ute till havs. Dessutom innebär oförutsedda stopp i produktionen minskade intäkter. Chalmersforskaren Pramod Bangalore introducerar nu en ny modell som använder artificiell intelligens och ett nytt sätt att processa data från drift och underhåll för att tidigt upptäcka avvikelser och använda den informationen för att optimera det förebyggande underhållet.​</b></p><div>​<span style="background-color:initial">Vindkraft är en förnybar energiform som passar bra för svenska väderförhållanden. Men samtidigt kämpar branschen i motvind, till följd av de låga elpriserna. En nyligen publicerad studie från Energimyndigheten visar att kostnaden för att installera vindkraft sjunker, men att det ändå är få nya installationer som blir lönsamma. Kan man undvika de ovälkomna utgifter och minskade intäkter som underhållsinsatser vid oförutsedda stopp innebär skulle det betyda mycket för branschen. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/EoM/Profilbilder/Pramod_Bangalore170x220.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Det är här som Pramod Bangalores forskning kommer in. Han började sin forskarbana på Chalmers med att studera nuvarande metoder för att samla in och processa data från drift av vindkraftverk. </div> <div> </div> <div>– Inom akademin finns idag redan flera matematiska modeller för att räkna ut hur och när underhåll ska göras på ett vindkraftverk, men de används inte i industrin idag. Här finns ett gap mellan industri och akademi som jag ville överbrygga.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div>Pramods forskning har finansierats av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC). Han har i sin doktorsavhandling presenterat ett helt nytt självutvecklande matematiskt ramverk för optimering av underhåll, som genom att analysera och processa stora mängder av data från driften kan upptäcka fel på komponenter tidigt och planera in nödvändiga åtgärder. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div>– En viktig del i underhållet är att förutspå när komponenter ska gå sönder genom att tidigt hitta variationer i driften som tyder på att något är på väg att fallera. Vid fallstudier kunde vi redan tre månader i förväg se små skiftningar i växellådans prestanda som tydde på att en del behövde ersättas. Vi är i slutfasen när det gäller att ta fram en ny produkt som vi ska erbjuda marknaden, säger Pramod Bangalore. </div> <h6 class="chalmersElement-H6"><div>Olika förutsättningar för varje vindkraftverk</div></h6><div><h6 class="chalmersElement-H6"> </h6></div> <div>Drift och slitage vid varje vindkraftverk påverkas starkt av de yttre förhållandena, vilket gör att ingen vindkraftsinstallation blir den andra lik. Det i sin tur gör att det är väldigt svårt att det idag saknas ett system för underhåll av kraftverken som kan fungera rakt över branschen. Pramod Bangalore och hans kollegor har gått igenom alla de drift och underhållsdata som går att få ut ur varje installation och har sedan visat hur man kan processa den relevanta datan för att se hur de olika delarna i vindkraftverket mår och vilka som kan vara på väg att fallera. Det blir en cyklisk process som hela tiden ger ägaren till vindkraftverket relevant information och ger en möjlighet att ta informerade beslut om vilka underhållsinsatser som kommer att behövas den närmaste tiden.  </div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/EoM/Nyheter/Wind-turbine-maintenance_2.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Jag är väldigt nöjd med arbetet vi har utfört under min tid som doktorand. Det har varit väldigt mycket information att processa, men att kunna presentera påtagliga resultat och dessutom vara på långt framme med utvecklingen av en produkt som kan ge marknaden en skjuts i rätt riktning känns väldigt positivt. Samtidigt är det ekonomiska pusslet svårt att lägga och några bitar återstår att hitta. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Nu handlar det om att på allvar borra sig ner i de ekonomiska förutsättningarna för det nya sättet att arbeta med underhåll av vindkraft. Vilka är kostnaderna för ett nytt arbetssätt, och vad kommer det att kunna innebära för besparingar för branschen? </span></div> <div> <h6 class="chalmersElement-H6">Framtiden för vindkraft i politikernas h​änder</h6> </div> <div>Forskningen om vindkraft ligger långt framme och kunskapsnivån är hög i Sverige. Så när det gäller utvecklingen för vindkraft i Sverige tror Pramod att det nu är upp till politikerna att göra några viktiga vägval för framtiden. Vilka energiformer vill man ha och hur ska man i så fall agera för att ge dem rätt förutsättningar framåt? </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det är inte helt lätta frågor för det handlar om att förändra hela systemet. För att kunna matcha variationerna i vind- och solenergin krävs också att vi har andra energiformer som snabbt kan täcka upp i de fall vinden mojnar och solen går i moln.  Här gäller att vi från forskningssidan hjälper till med den kunskap som behövs för att fatta rätt beslut. </div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div style="text-align:right"><em style="background-color:initial">Text: Christian Löwhagen</em></div> <div style="text-align:right"><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"><em>Bild: Christian Löwhagen (porträtt) </em></span></div> <div style="text-align:right"><span style="background-color:initial"><em>och Shutterstock </em></span></div> <div> </div> ​Mon, 26 Sep 2016 05:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Projekt-Optimalt-underhåll-av-vindkraftverk-har-startat.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Projekt-Optimalt-underh%C3%A5ll-av-vindkraftverk-har-startat.aspxProjekt Optimalt underhåll av vindkraftverk har startat<p><b></b></p>​Ett nytt projekt har startat inom SWPTC i juni, Optimalt underhåll av vindkraftverk. Det samhälleliga målet med projektet är att öka tillförlitligheten hos vindkraften, både till lands och till sjöss. Det vetenskapliga målet är att i en eller flera matematiska optimeringsmodeller representera kombinationen av inhämtad information från tillståndsmätningar, okulära besiktningar och varningssignaler från till exempel ett övervakningssystem såsom SCADA, med en optimal kombination av preventivt och avhjälpande underhåll – vilket brukar kallas opportunistiskt underhåll – för att snabbare och mer tillförlitligt kunna bestämma rätt tidpunkter och rätt åtgärder gällande underhåll och utbyten vid land- och havsbaserade vindkraftverk. Denna utveckling och flera praktikfall kommer att genomföras tillsammans med medlemsföretagen i Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum på Chalmers, parallellt med en doktorands forskarutbildning. Genom denna utveckling illustreras potentialen hos de mer avancerade underhållsprinciperna, jämfört med enklare praxis, och bildar förhoppningsfullt dessutom grunden för utvecklingen av en framtida underhålls-app, som kan användas av underhållspersonalen vid besök vid vindkraftverken för att få råd om vilka ytterligare utbyten eller reparationer som bör genomföras när väl personal och utrustning finns på plats.<br />Tue, 05 Jul 2016 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Hamidreza-Abedis-disputation.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Hamidreza-Abedis-disputation.aspxHamidreza Abedis disputation<p><b></b></p><p>​Den 15:e april presenterade Hamidreza Abedi sin doktorsavhandling: Development of Vortex Filament Method for Wind Power Aerodynamics. Projektet har fokuserat modellering av vindkraftverkets rotor och aerodynamiken hos vakar. Det finns idag flera olika metoder för att modellera aerodynamiken hos vindkraftverk. Metoderna är olika komplexa och exakta. Exempel på modeller är Blade Element Momentum (BEM) Theory, Vortexmetoden och CFD (Computational Fluid Dynamics). Tidigare har Vortexmetoden använts inom aerodynamiska analyser av vingprofiler och flygplan. Generellt så står det mellan CFD och BEM när det gäller tillförlitlighet, noggrannhet och beräkningseffektivitet. Hamidreza har i sitt arbete utvecklat en &quot;free vortex filament&quot;-metod som ett alternativ till metoderna ovan. Modellen har mindre strikta antaganden, vilket gör att den är mer anpassad till turbulens i luften eller snedanblåsning. Beräkningstiden för modellen är kortare än för BEM och CFD. Resultaten i projektet visar att Hamids modell kan användas av industrin för beräkningar av vindkraftverkets aerodynamik under flera olika driftsförhållanden. </p> <p><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/SWPTC/Nyheter/Hamidreza%20Abedi.pdf" target="_blank">Hamidrezas presentation hittar du här. </a></p>Mon, 02 May 2016 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Nya-webbsidor-för-SWPTC.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Nya-webbsidor-f%C3%B6r-SWPTC.aspxNya webbsidor för SWPTC<p><b></b></p><p>Nu har SWPTC fått nya uppdaterade webbsidor. Om du saknar någon information hör gärna av dig!<br /> </p>Thu, 04 Feb 2016 08:00:00 +0100