Nyheter: Centrum SWPTChttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 06 Oct 2017 10:38:31 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Panelsamtal-om-forskning-på-Vind-2017.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Panelsamtal-om-forskning-p%C3%A5-Vind-2017.aspxPanelsamtal om forskning på Vind 2017<p><b>​Vilka är de största utmaningarna för att nå ett helt förnybart energisystem? Vilken ny kunskap behövs och hur används resultaten från vindforskningen i industrin och politiken? Svaren får du när kunniga forskare och nyfikna näringslivsrepresentanter möts i ett samtal om dagens och morgondagens utmaningar och kunskapsbehov.​</b></p><div>​Kom, lyssna och träffa kollegor och andra vindintresserade mellan 15:30 och 17:00 i lokal Fogelström på konferensen Vind 2017 i Stockholm. Vi avslutar med mingel då du har möjlighet att möta fler engagerade forskare, vindkraftägare och tillverkare.</div> <div><br />Medverkande:<br />Robert Eriksson Svenska kraftnät, Nicklas Johansson ABB, Lennart Söder, KTH<br />Ola Carlson Chalmers tekniska högskola, Ylva Odemark Vattenfall<br />Britta Ersman Rabbalshede Kraft, Stefan Ivanell Uppsalas universitet Campus Gotland<br />Tanja Tränkle RISE</div> <div><br />Arrangörer: Vindforsk, STandUP for Wind, SWPTC, RISE och Energimyndigheten.</div> <div> </div> <div><a href="http://vindkonferensen.se/forskningsfokus/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om konferensen här.​</a></div>Thu, 05 Oct 2017 15:20:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Artificiell-intelligens-kan-innebära-stora-besparingar-för-underhåll-av-vindkraftverk.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Artificiell-intelligens-kan-inneb%C3%A4ra-stora-besparingar-f%C3%B6r-underh%C3%A5ll-av-vindkraftverk.aspxArtificiell intelligens kan innebära stora besparingar för underhåll av vindkraftverk<p><b>​Att laga något som gått sönder på ett vindkraftverk är ofta både tidskrävande och dyrt, inte minst vid vindkraftsparker ute till havs. Dessutom innebär oförutsedda stopp i produktionen minskade intäkter. Chalmersforskaren Pramod Bangalore introducerar nu en ny modell som använder artificiell intelligens och ett nytt sätt att processa data från drift och underhåll för att tidigt upptäcka avvikelser och använda den informationen för att optimera det förebyggande underhållet.​</b></p><div>​<span style="background-color:initial">Vindkraft är en förnybar energiform som passar bra för svenska väderförhållanden. Men samtidigt kämpar branschen i motvind, till följd av de låga elpriserna. En nyligen publicerad studie från Energimyndigheten visar att kostnaden för att installera vindkraft sjunker, men att det ändå är få nya installationer som blir lönsamma. Kan man undvika de ovälkomna utgifter och minskade intäkter som underhållsinsatser vid oförutsedda stopp innebär skulle det betyda mycket för branschen. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/EoM/Profilbilder/Pramod_Bangalore170x220.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Det är här som Pramod Bangalores forskning kommer in. Han började sin forskarbana på Chalmers med att studera nuvarande metoder för att samla in och processa data från drift av vindkraftverk. </div> <div> </div> <div>– Inom akademin finns idag redan flera matematiska modeller för att räkna ut hur och när underhåll ska göras på ett vindkraftverk, men de används inte i industrin idag. Här finns ett gap mellan industri och akademi som jag ville överbrygga.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div>Pramods forskning har finansierats av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC). Han har i sin doktorsavhandling presenterat ett helt nytt självutvecklande matematiskt ramverk för optimering av underhåll, som genom att analysera och processa stora mängder av data från driften kan upptäcka fel på komponenter tidigt och planera in nödvändiga åtgärder. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div>– En viktig del i underhållet är att förutspå när komponenter ska gå sönder genom att tidigt hitta variationer i driften som tyder på att något är på väg att fallera. Vid fallstudier kunde vi redan tre månader i förväg se små skiftningar i växellådans prestanda som tydde på att en del behövde ersättas. Vi är i slutfasen när det gäller att ta fram en ny produkt som vi ska erbjuda marknaden, säger Pramod Bangalore. </div> <h6 class="chalmersElement-H6"><div>Olika förutsättningar för varje vindkraftverk</div></h6><div><h6 class="chalmersElement-H6"> </h6></div> <div>Drift och slitage vid varje vindkraftverk påverkas starkt av de yttre förhållandena, vilket gör att ingen vindkraftsinstallation blir den andra lik. Det i sin tur gör att det är väldigt svårt att det idag saknas ett system för underhåll av kraftverken som kan fungera rakt över branschen. Pramod Bangalore och hans kollegor har gått igenom alla de drift och underhållsdata som går att få ut ur varje installation och har sedan visat hur man kan processa den relevanta datan för att se hur de olika delarna i vindkraftverket mår och vilka som kan vara på väg att fallera. Det blir en cyklisk process som hela tiden ger ägaren till vindkraftverket relevant information och ger en möjlighet att ta informerade beslut om vilka underhållsinsatser som kommer att behövas den närmaste tiden.  </div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/EoM/Nyheter/Wind-turbine-maintenance_2.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Jag är väldigt nöjd med arbetet vi har utfört under min tid som doktorand. Det har varit väldigt mycket information att processa, men att kunna presentera påtagliga resultat och dessutom vara på långt framme med utvecklingen av en produkt som kan ge marknaden en skjuts i rätt riktning känns väldigt positivt. Samtidigt är det ekonomiska pusslet svårt att lägga och några bitar återstår att hitta. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Nu handlar det om att på allvar borra sig ner i de ekonomiska förutsättningarna för det nya sättet att arbeta med underhåll av vindkraft. Vilka är kostnaderna för ett nytt arbetssätt, och vad kommer det att kunna innebära för besparingar för branschen? </span></div> <div> <h6 class="chalmersElement-H6">Framtiden för vindkraft i politikernas h​änder</h6> </div> <div>Forskningen om vindkraft ligger långt framme och kunskapsnivån är hög i Sverige. Så när det gäller utvecklingen för vindkraft i Sverige tror Pramod att det nu är upp till politikerna att göra några viktiga vägval för framtiden. Vilka energiformer vill man ha och hur ska man i så fall agera för att ge dem rätt förutsättningar framåt? </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det är inte helt lätta frågor för det handlar om att förändra hela systemet. För att kunna matcha variationerna i vind- och solenergin krävs också att vi har andra energiformer som snabbt kan täcka upp i de fall vinden mojnar och solen går i moln.  Här gäller att vi från forskningssidan hjälper till med den kunskap som behövs för att fatta rätt beslut. </div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div style="text-align:right"><em style="background-color:initial">Text: Christian Löwhagen</em></div> <div style="text-align:right"><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"><em>Bild: Christian Löwhagen (porträtt) </em></span></div> <div style="text-align:right"><span style="background-color:initial"><em>och Shutterstock </em></span></div> <div> </div> ​Mon, 26 Sep 2016 05:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Projekt-Optimalt-underhåll-av-vindkraftverk-har-startat.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Projekt-Optimalt-underh%C3%A5ll-av-vindkraftverk-har-startat.aspxProjekt Optimalt underhåll av vindkraftverk har startat<p><b></b></p>​Ett nytt projekt har startat inom SWPTC i juni, Optimalt underhåll av vindkraftverk. Det samhälleliga målet med projektet är att öka tillförlitligheten hos vindkraften, både till lands och till sjöss. Det vetenskapliga målet är att i en eller flera matematiska optimeringsmodeller representera kombinationen av inhämtad information från tillståndsmätningar, okulära besiktningar och varningssignaler från till exempel ett övervakningssystem såsom SCADA, med en optimal kombination av preventivt och avhjälpande underhåll – vilket brukar kallas opportunistiskt underhåll – för att snabbare och mer tillförlitligt kunna bestämma rätt tidpunkter och rätt åtgärder gällande underhåll och utbyten vid land- och havsbaserade vindkraftverk. Denna utveckling och flera praktikfall kommer att genomföras tillsammans med medlemsföretagen i Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum på Chalmers, parallellt med en doktorands forskarutbildning. Genom denna utveckling illustreras potentialen hos de mer avancerade underhållsprinciperna, jämfört med enklare praxis, och bildar förhoppningsfullt dessutom grunden för utvecklingen av en framtida underhålls-app, som kan användas av underhållspersonalen vid besök vid vindkraftverken för att få råd om vilka ytterligare utbyten eller reparationer som bör genomföras när väl personal och utrustning finns på plats.<br />Tue, 05 Jul 2016 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Hamidreza-Abedis-disputation.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Hamidreza-Abedis-disputation.aspxHamidreza Abedis disputation<p><b></b></p><p>​Den 15:e april presenterade Hamidreza Abedi sin doktorsavhandling: Development of Vortex Filament Method for Wind Power Aerodynamics. Projektet har fokuserat modellering av vindkraftverkets rotor och aerodynamiken hos vakar. Det finns idag flera olika metoder för att modellera aerodynamiken hos vindkraftverk. Metoderna är olika komplexa och exakta. Exempel på modeller är Blade Element Momentum (BEM) Theory, Vortexmetoden och CFD (Computational Fluid Dynamics). Tidigare har Vortexmetoden använts inom aerodynamiska analyser av vingprofiler och flygplan. Generellt så står det mellan CFD och BEM när det gäller tillförlitlighet, noggrannhet och beräkningseffektivitet. Hamidreza har i sitt arbete utvecklat en &quot;free vortex filament&quot;-metod som ett alternativ till metoderna ovan. Modellen har mindre strikta antaganden, vilket gör att den är mer anpassad till turbulens i luften eller snedanblåsning. Beräkningstiden för modellen är kortare än för BEM och CFD. Resultaten i projektet visar att Hamids modell kan användas av industrin för beräkningar av vindkraftverkets aerodynamik under flera olika driftsförhållanden. </p> <p><a href="/SiteCollectionDocuments/Centrum/SWPTC/Nyheter/Hamidreza%20Abedi.pdf" target="_blank">Hamidrezas presentation hittar du här. </a></p>Mon, 02 May 2016 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Nya-webbsidor-för-SWPTC.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/SWPTC/nyheter/Sidor/Nya-webbsidor-f%C3%B6r-SWPTC.aspxNya webbsidor för SWPTC<p><b></b></p><p>Nu har SWPTC fått nya uppdaterade webbsidor. Om du saknar någon information hör gärna av dig!<br /> </p>Thu, 04 Feb 2016 08:00:00 +0100