Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 06 Aug 2020 07:53:38 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hearing-om-Göteborgs-Stads-miljö--och-klimatprogram.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hearing-om-G%C3%B6teborgs-Stads-milj%C3%B6--och-klimatprogram.aspxHearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram<p>On line</p><p>Den 11 september bjuder miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers styrkeområde Energi in till en offentlig hearing om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030​​.</p>​Varje kommun i Sverige ska bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram.​<div><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial">Miljö- och klimatprogrammet visar riktningen och är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. </span></span></div> <div><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"><br /></span></span></div> <div><div><span style="font-size:14px">Syftet med hearingen är att redogöra för programmets prioriteringar och överväganden och att inhämta synpunkter så att programmet verkligen driver på omställningen och ökar takten i genomförandet av åtgärder.</span></div> <div><br /><span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"></span></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><b>Hearingen är öppen och du har möjlighet att lämna synpunkter på det föreslagna miljö- och klimatprogrammet.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px"><b>Tid:</b> 11 september, kl. 12.00-14.00</span></li> <li><span style="font-size:14px"><b>Plats:</b> Webbsändning via plattformen zoom.<br /></span><br /><b>Program:</b></li> <li><span style="background-color:initial">Välkomna, moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi </span><br /></li> <li><span style="font-size:14px">Presentation av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 </span></li> <li><span style="font-size:14px">Feedback från forskare</span></li> <li><span style="font-size:14px">Bensträckare</span></li> <li><span style="font-size:14px">Moderatorledd diskussion</span></li> <li><span style="font-size:14px">Frågor från åhörare</span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px"></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Medverkan på hearingen är gratis, men föranmälan krävs.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/f446515b-668a-4438-9a10-16dbe20db193"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Välkomna</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Henriette Söderberg</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><i>Miljöförvaltningen Göteborgs stad</i></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Maria</b> <b>Grahn</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><i>Director of Energy Area of Advance </i></span></div></div> </div></div> ​https://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Lise-Meitner-award-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/kalendarium/Sidor/Lise-Meitner-award-2020.aspxFRAMFLYTTAT - Prisceremoni och föreläsning – Göteborgs Lise Meitnerpris 2020<p></p><p>​​Eventet är framflyttat på grund av rådande situation med Corinavirusets spridning i samhället. Arrangörerna återkommer med nytt datum under hösten 2020. 2020 års pristagare av Göteborgs Lise Meitner pris är professor Anne L’Huillier verksam vid Lunds universitet. Den 24 september besöker hon Fysikcentrum Göteborg och tar emot utmärkelsen. I samband med prisceremonin håller professor L’Huillier traditionsenligt en föreläsning i den österrikiska/svenska fysikerns ära.  Välkommen att delta!Förfriskningar serveras efter föreläsningen.​ Läs mer om Anne L’Huillier​ på vår engelska sida​ Läs mer om Lise Meitner award</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Matematisk-afton201002.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Matematisk-afton201002.aspxMatematisk afton<p>Online</p><p>​Föreläsare Tobias Gebäck, Quanjiang Yu, Axel Flinth, Saga Helgadottìr, Marcus du Sautoy</p><p>​<br />Våra forskare gästas av Marcus du Sautoy, och vi får lära oss hur matematik kan vara både konkret, abstrakt, användbart och intelligent i en serie föreläsningar. <strong><em>Årets vetenskapsfestival blir digital</em></strong>. Läs mer på <a href="https://vetenskapsfestivalen.se/">https://vetenskapsfestivalen.se/</a>.<br />Kontaktperson: Carl-Joar Karlsson, doktorand, carljoar@chalmers.se<br /><br /><strong>Modeller för transport i porösa material<br /></strong>17.00-17.20<br />Tobias Gebäck, docent</p> <p>Vi studerar matematiska modeller från mikroskala till makroskala för att förstå hur materialstrukturen på mikronivå styr transporten av molekyler och vätskor. Vi funderar också kring hur detta kan användas för att kontrollera transport i allt från blöjor till tabletter.<br /><br /><strong>How can we save money in the wind industry<br /></strong>17.20-17.40<br />Quanjiang Yu, doktorand</p> <p>Global warming is a major issue now. Wind power is renewable and produces almost no greenhouse gas during operation.  However, the maintenance cost is quite huge. To reduce that, we have designed a methodology that maintains the equipment in a more beneficial way.<br /><br /><strong>Fantastiska oändligheter och hur man tämjer dem</strong><br />17.40-18.00<br />Axel Flinth, gästlärare</p> <p>Oändligheten kan ju verka omöjlig att föreställa sig, kanske till och med överväldigande eller skrämmande. Inom matematiken är det vardagsmat att färdas både till oändligheten, bortom den och tillbaka igen. Här lär vi känna några sätt matematiker använder för att inte gå vilse i dessa färder.<br /><br /><strong>Deep learning for object recognition</strong><br />18.00-18.20<br />Saga Helgadottìr, doktorand</p> <p>Deep learning is a machine learning technique that teaches computers to do what comes naturally to humans: learn by example. In this talk, I will show how Deep learning can be used to track objects, in particular microscopic particles.<br /><br /><strong>The creativity code decoded</strong><br />18.30-19.30<br />Marcus du Sautoy, professor</p> <p>Beskrivning: TBA</p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Save-the-Date-för-Act-Sustainable.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Save-the-Date-f%C3%B6r-Act-Sustainable.aspxSave the Date för Act Sustainable<p>Chalmers &amp; Göteborgs universitet</p><p>​Boka 16-20 november i alla dina kalendrar, Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka kommer tillbaka i höst!</p>​2020 är ett stort år för hållbar utveckling generellt och ett väldigt stort år för hållbarhetsveckan Act Sustainble. Det här årtiondet har förkunnats av FN som <i>The Decade of Action</i>, årtiondet för handling, för att genomföra Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling och Act Sustainable firar sitt 15-årsjubileum. Bara för att nämna två av årets höjdpunkter! <br /> <br />Mer information kommer, följ oss på Facebook för att vara helt säker på att du inte missar något: <br /> <br /><a href="https://www.facebook.com/events/128189121945141/"><span>A</span><span>ct</span><span> Sustainable-eventet</span> </a><a href="https://www.facebook.com/GMVcentrum/"><div>@GMVcentrum</div></a><a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub/"><div><span>@Goth</span><span>enburg Student </span><span>Sustaina</span><span>bility</span><span> Hub</span> </div> <div></div> </a><br /><b>Save the date för Act Sustainable 2020, 16-20 november!</b>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable-Research-Conference.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable-Research-Conference.aspxAct Sustainable Research Conference<p>Chalmers Conference Centre, company, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​En konferens för dig som är forskare vid Chalmers eller Göteborgs universitet och som vill stärka dina kontakter med hållbarhetsintresserade forskare och forskarnätverk från andra discipliner, öka din kunskap om utmaningarna vi står inför och bli bättre på påverka med din forskning. Konferensen arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) som en del av Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable.</p>​<span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Hur kan forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers bidra till denna transformation, hur utnyttjar vi bäst den kunskap och de kontakter som finns i vår forskning och för vårt nyttiggörande och vad behöver vi göra för att främja mer forskning som syftar till att ställa om samhället i en hållbar riktning? Det är några av frågeställningarna som konferensen önskar besvara.</span><div><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:13px"><br /></span></font></div> <div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:13px">Forskare vid Chalmers eller Göteborgs universitets samt associerade forskare är välkommna att lämna bidrag till konferensen - </span></font><b style="background-color:initial;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">call for abstract är öppet till och med 31 augusti - <a href="https://ui.ungpd.com/Events/25423a43-4d96-4602-9f0f-221fc3dbddc3">läs mer här</a></b></div> <br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Konferensen arrangeras på engelska. För mer information om konferensen och hur du som forskare kan bidra, </span><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/english/news-and-events/calender/event-detail/?&amp;eventId=70137118873%22" style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-weight:400">se den engelska sidan för konferensen</a></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxFRAMFLYTTAT: Produktion i rymden<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>På grund av rådande pandemisituation läggs seminariet i omloppsbana. Nytt datum för seminariet är 4 maj, 2021.</p>​Den nya rymdåldern är här! Det tar vi fasta på i årets initiativseminarium som spinner vidare på 50-årsfirandet av månlandningen.​​<div><span style="background-color:initial">Hur tillverkar man för rymden? Vad forskar man på i rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.<br /></span> ​</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>