Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 20 May 2022 06:55:01 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/formiddag-med-halsa-och-teknik-i-fokus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/formiddag-med-halsa-och-teknik-i-fokus.aspxEn förmiddag med fokus på hälsa och teknik<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall</p><p>​Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik stödjer utvecklingen av ny teknik som bidrar till att lösa samhällets utmaningar inom området hälsa. Det kan vi göra genom att stimulera samarbete med aktörer på internationell, nationell, regional och lokal nivå.  Vi bjudit in flera chalmersforskare och en representant från näringslivet för att dela med oss av erfarenheterna kring samverkan och nyttiggörande.  Välkommen till en förmiddag med hälsa och teknik i fokus!</p>​<span style="background-color:initial">PROGRAM</span><div><br /></div> <div>9:30-9:55 Introduktion: <a href="/sv/personal/Sidor/mats-lundqvist.aspx">Mats Lundqvist</a> (F91), Chalmers vicerektor för nyttiggörande, är förmiddagens moderator och inleder med att prata om nyttiggörande och högskolans tankar om framtiden.</div> <div> </div> <div>9:55-10: 40 Anders Holmén (K91 Dr97), Scientist Leader och Vice President and Head of Pharmaceutical AstraZeneca, ger oss exempel på vad som kan vara framtidens läkemedelsmolekyler och företagets samarbete med flera forskarlag på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div>10:40 -11:30 Professor <a href="/sv/personal/Sidor/marcus-wilhelmsson.aspx">Marcus Wilhelmsson</a> (K98 Dr03), Avdelningschef för Kemi och Biokemi, Professor <a href="/sv/personal/Sidor/Fredrik-Höök.aspx">Fredrik Höök</a> (Dr00), Nano- och biofysik, institutionen för fysik och Docent <a href="/sv/personal/Sidor/Elin-Esbjörner-Winters.aspx">Elin Esbjörner</a> (Bt02 Dr08), Biologi och Bioteknik, Kemisk Biologi kommer ge oss en inblick i deras forskningsområden och samarbetet med AstraZeneca.</div> <div><br /></div> <div>11:30-12:00 Vi avslutar med en paneldebatt om samverkan mellan universitet och näringsliv inom hälsa och teknik.</div> <div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/genie-23-maj.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/genie-23-maj.aspxErfarenheter från en kvinna inom datavetenskap: på jakt efter en respektfull kultur<p>Kunskapstrappan, meeting point, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad I-II</p><p>​Jämställdhetsinitiativet Genie bjuder in gästföreläsaren Carol Flannagan, professor på University of Michigan som föreläser om Adventures of a Woman Data Scientist in the U.S.: Looking for the &quot;Culture of Respect&quot;.</p>​<span style="background-color:initial">Varmt välkomna till ett seminarium finansierat av Genie med gästföreläsare Carol Flannagan.  </span><div><br /></div> <div>Carol Flannagan är professor och föreståndare på Data center of University of Michigan's Transportation Research Institut (UMTRI). Under åren 2015 till 2016 var hon även tillförordnad direktör för UMTRI och började intressera sig och lära sig mer om könsfördomar i verkligheten. I sin föreläsning kommer Carol att prata om sin resa från att ha varit en mattenörd, till en arbetade mamma, till att skapa en respektfull kultur genom ledarskap. </div> <div><br /></div> <div><b>Schema:</b></div> <div>09.00 - 09.15 Kaffe med Carol</div> <div><span style="background-color:initial">09.15 - 09.45 Presentation </span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">09.45 - 10.00 Möjlighet till att ställa frågor. </span></div> <div><br /></div> <div>Carol Flannagan är en del av <a href="/en/about-chalmers/Chalmers-for-a-sustainable-future/initiatives-for-gender-equality/gender-initiative-for-excellence/Pages/visiting-researcher-programme.aspx">Genies gästforskarprogram​</a>. </div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Att-kombinera-kliniskt-behov-med-entreprenorskap-for-att-radda-liv.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/evillage/kalendarium/Sidor/Att-kombinera-kliniskt-behov-med-entreprenorskap-for-att-radda-liv.aspxAtt kombinera kliniskt behov med entreprenörskap för att rädda liv<p>Veras gräsmatta, meeting point, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall</p><p>​Maria Lindqvist som är medgrundare och affärsutvecklare på Monivent, kommer att prata om sina erfarenheter om hur det är att starta sitt första bolag och den emotionella berg- och dalbana som det innebär.  ​</p><span style="background-color:initial">Att gå från ett identifierat behov i sjukvården till ett medicintekniskt bolag listat på den svenska börsen, med försäljning på global marknad. Hon kommer att beröra de största utmaningarna med att hitta rätt lösning och försöka bygga ett bolag i en stelbent medicinteknikindustri. Vikten av att ha rätt team, vad som fick dem att ta sig igenom svåra tider och vad visade sig vara deras nycklar till framgång. </span><div><br /></div> <div><b>Om Maria Lindqvist</b></div> <div>Maria Lindqvist är affärsutvecklare på Monovent AB, bolaget som hon medgrundade under sitt sista år på Chalmers School of Entrepreneurship, nästan 10 år sedan. Monivent har utvecklat en apparat för att stödja en skonsammare behandling av nyfödda i behov av andningsstöd vid födseln. Maria har en bakgrund från Industrial Engineering and Management på Chalmers, med en master i Entrepreneurship and Business Design.</div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/examensutstallning-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/examensutstallning-2022.aspxArkitektstudenternas examensutställning 2022<p>Ljusgården SB, meeting point, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad I-II</p><p>​Välkommen till 2022 års mastersutställning och öppna seminarier vid Chalmers Arkitekturskola.</p>​Examensutställningen som är den stora finalen på studenternas utbildning visar i år över 115 arbeten och är öppen från 31 maj till 7 juni. Den 31 maj och 1 juni hålls offentliga och öppna seminarier på Ljusgården där studenterna kommer att presentera sina projekt. Examensutställningen invigs med en högtidlig ceremoni med mingel för <span>avgångsstudenter och fakultet <span style="display:inline-block"></span></span>1 juni kl.17.<br />Naima Callenberg är curator för utställningen. Kontakt: <a href="mailto:naima@chalmers.se" title="mail" target="_blank">naima@chalmers.se</a> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Konferensen-Additive-Intelligence-4.0.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Konferensen-Additive-Intelligence-4.0.aspxKonferensen Additive Intelligence 4.0<p>Lindholmen konferenscenter, Lindholmspiren 5</p><p>​Vi är glada att meddela att Applikationscenter för additiv tillverkning på RISE organiserar konferensen Additive Intelligence 4.0 tillsammans med centrets partner. Vi välkomnar dig att delta den 31 maj - 1 juni i Göteborg!</p>Anmäl dig före 13 maj!https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/shen-zx.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/shen-zx.aspxGöteborg Mesoscopic Lecture: In Search for the Next Magic Stone<p>Kollektorn, lecture room, Kemivägen 9, MC2-huset</p><p>Välkommen till Göteborg Mesoscopic Lecture, Summer Lecture 2022 med Zhi-Xun Shen, Depts Physics and Applied Physics, Stanford University, Stanford Institute for Materials and Energy Sciences, SLAC National Accelerator Laboratory​</p>Kaffe serveras från klockan 15.00<div><strong>​</strong><div><strong>Abstrackt:</strong><div><div>Materials demarcate periods of human civilization. The current period can be argued as defined by silicon, the magic stone that transformed the way we live. In this talk, I will discuss how the concept of quantum, and the 1st wave of quantum revolution led to the rise of silicon, the integrated circuit, Silicon Valley and the information age. I will then discuss the opportunities and challenges beyond silicon, and theoretical ideas and experimental tools needed to enable the next wave of quantum, in search for the next magic stone. </div></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/Föreläsningar/zhi-xun-shen.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Bio:</span><div><span style="background-color:initial">Dr. Shen is a member of US Ntl Ac Sci, Am Ac Arts &amp; Sci, Chinese Ac Sci. His primary interest is novel quantum phenomena in materials. His work has been recognized  by the E.O. Lawrence Award, the Oliver E. Buckley Prize, the H. Kamerlingh Onnes Prize, and the Einstein Professorship Award of CAS. He has been Chief Scientist of SLAC and director of institutes of material and energy and of the Geballe Laboratory at Stanford University. He has mentored close to one hundred graduate students and post-docs and he is a co-inventor of several patents. </span></div></div> <div><br /></div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Does-Sweden-have-or-need-entrepreneurship-policy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Does-Sweden-have-or-need-entrepreneurship-policy.aspxDoes Sweden have (or need) entrepreneurship policy?<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall</p><p>​In conjunction with Saras Sarasvathy&#39;s promotion to honorary doctor at Chalmers, a panel of Chalmers Vice presidents, national policy makers, and local entrepreneurs will join us to discuss the existence (or not) and need (or not) of entrepreneurship policy.</p><h3 class="chalmersElement-H3">​<span lang="EN-US"><br />Panelists</span><span lang="EN-US"><br /></span></h3> <div><span lang="EN-US"><a href="/en/news/Pages/Entrepreneurship-researcher-is-2022s-honorary-doctor.aspx">Saras Sarasvathy</a> (Chalmers honorary doctor and Professor of Entrepreneurship, University of Virginia)</span><a href="https://www.kth.se/profile/andbr"><br />Anders Broström</a> (Managing Director, <span lang="EN-US">Swedish Entrepreneurship Forum</span>)<span lang="EN-US"><a href="/en/staff/Pages/ankarl.aspx"><br />Anna Karlsson-Bengtsson</a> (Vice President of Education and Life-Long Learning, Chalmers)</span><span lang="EN-US"><a href="https://www.linkedin.com/in/johanlassing/"><br />Johan Lassing</a> (CEO, Qamcom Technology)</span><a href="/en/staff/Pages/mats-lundqvist.aspx"><br />Mats Lundq<span lang="EN-US">v</span>ist</a> <span lang="EN-US">(Vice President of Utilization, Chalmers)</span><a href="https://www.linkedin.com/in/kjell%C2%A0h%C3%A5kan-n%C3%A4rfelt-0a80415/"><br />Kjell-Håkan Närfelt</a> (Chief Strategy Advisor<span lang="EN-US">, </span>Vinnova)<span lang="EN-US" style="color:black"><a href="/en/staff/Pages/Anders-Palmqvist.aspx"><br />Anders Palmqvist</a> (</span><span lang="EN-US">Vice President of Research, Chalmers)</span><a href="https://www.linkedin.com/in/marie-wall-ab039/"><br />Marie Wall</a> (Deputy Director Startups<span lang="EN-US">, </span>Ministry of Enterprise)<span lang="EN-US" style="color:black"><br />Moderator, <a href="http://henrikberglund.com/">Henrik Berglund</a> (Professor of Entrepreneurship, Chalmers)</span><br /> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span lang="EN-US">Time and Place</span> </h3> <p class="xmsonormal"><span lang="EN-US" style="color:black">The seminar takes place in the <a href="https://goo.gl/maps/21KZYtTwDSn7QbibA" target="_blank">Vasa A auditorium at Chalmers</a>, June 9<sup>th</sup> 13.00-15.00. <br />Free of charge, no pre-registration required.</span><b><br /></b></p> <h3 class="chalmersElement-H3"><span lang="EN-US">Topic of discussion</span> </h3> <p class="xmsonormal"><span lang="EN-US" style="color:black">To set the stage, consider these three quotes by economist of innovation and entrepreneurship Joseph Schumpeter:</span></p> <p class="xmsonormal" style="margin-left:18pt;text-align:start;word-spacing:0px"><i><span lang="EN-US" style="color:black">“For actions which consist in carrying out innovations we reserve the term Enterprise; the individuals who carry them out we call Entrepreneurs.”</span></i><i><span lang="EN-US" style="color:black"><br /></span></i></p> <p class="xmsonormal" style="margin-left:18pt;text-align:start;word-spacing:0px"><i><span lang="EN-US" style="color:black">”The function of entrepreneurs is to reform or revolutionize the pattern of production by exploiting an invention or, more generally, an untried technological possibility for producing a new commodity or producing an old one in a new way, by opening up a new source of supply of materials or a new outlet for products, by reorganizing an industry and so on.”<br /></span></i><i><span lang="EN-US" style="color:black"></span></i><br /><span lang="EN-US" style="color:black">Reflecting on the development of railroads:</span> </p> <p class="xmsonormal" style="margin-left:18pt;text-align:start;word-spacing:0px"><i><span lang="EN-US" style="color:black">“The entrepreneurial function consisted not so much in visualizing possibilities—everyone saw them and speculated on them—or in the solution of technological problems—the locomotive functioned sufficiently well by that time and was thenceforth improved almost automatically by a series of typically “induced” inventions, and no major problems impeded the building of the lines—as in the leadership of groups, in successfully dealing with politicians and local interests, in the solution of problems of management and of development in the regions the roads opened up. It was ‘getting things done’ and nothing else , a variety of pure entrepreneurship stripped of all accessories. But this entrepreneurship was often split between several individuals and is not always easy to attribute to any single one.”<br /></span></i></p> <p class="xmsonormal" style="text-align:start;word-spacing:0px"><span lang="EN-US" style="color:black"><br />As we can see, Schumpeter defines innovation as a function, separate from invention, that is carried out by entrepreneurs. Still, Swedish policy tends to focus on “research and innovation”, with little attention to entrepreneurship. This may partly be explained by the fact that entrepreneurship is commonly defined and measured in terms of occupational status (i.e.<span class="xapple-converted-space"> </span><i>self-employment</i>) or firm/industry structure (e.g.<span class="xapple-converted-space"> </span><i>many</i><span class="xapple-converted-space"> </span><i>new, young or small firms</i>) rather than its economic and societal functional (i.e.<span class="xapple-converted-space"> </span><i>‘carrying out innovation’ </i>and<i> ‘getting things done’</i>).<br /><br />Fixing a rather penetrating gaze on what entrepreneurs do and what constitutes entrepreneurial expertise, professor Sarasvathy’s research suggests that we can (partly) codify and teach an ‘entrepreneurial method’ in much the same way as we can (partly) codify and teach a ‘scientific method’. See here for<span class="xapple-converted-space"> </span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ruvb_kGAMYw" title="https://www.youtube.com/watch?v=Ruvb_kGAMYw" target="_blank">a short video</a> and here for an <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-94273-1_3" target="_blank">interesting chapter</a> from the recent </span><span lang="EN-US">volume “<a href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-94273-1" target="_blank">Questioning the Entrepreneurial State</a>”, <span style="color:black">which is </span>currently being <a href="https://www.dn.se/debatt/varning-for-den-misslyckade-industripolitikens-aterkomst/" target="_blank">debated in Dagens Nyheter</a>.</span><span lang="EN-US" style="color:black"><br /><br />In light if these observations, the panel will discuss the following questions:</span><br /> </p> <p class="xmsolistparagraph" style="margin:0cm 0cm 0cm 36pt;text-indent:-18pt"><b><span lang="EN-US" style="color:black">1)</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:7pt;font-family:&quot;times new roman&quot;, serif;color:black">     <span class="xapple-converted-space"> </span></span><b><span lang="EN-US" style="color:black">Should Swedish “research and innovation” policy be complemented with entrepreneurship?</span></b><span lang="EN-US" style="color:black"><br />If so, what should such policy look like? Is there value in an integrated “entrepreneurship, research, and innovation” policy, or should such an entrepreneurship policy be kept separate? Should it add support or subtract barriers?</span><b><br /></b></p> <p class="xmsolistparagraph" style="margin:0cm 0cm 0cm 36pt;text-indent:-18pt"><b><span lang="EN-US" style="color:black">2)</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:7pt;font-family:&quot;times new roman&quot;, serif;color:black">     <span class="xapple-converted-space"> </span></span><b><span lang="EN-US" style="color:black">Is entrepreneurship something that should be taught?</span></b><span lang="EN-US" style="color:black"><br />If so, what should be taught? How, where, when, and to whom?</span> </p> <p class="xmsonormal" style="text-align:start;word-spacing:0px"><span lang="EN-US" style="color:black"> </span></p> <p class="xmsonormal"><span lang="EN-US" style="color:black"><em>Welcome!</em></span></p> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/Föreläsning-av-hedersdoktor-Saras-D-Sarasvathy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/F%C3%B6rel%C3%A4sning-av-hedersdoktor-Saras-D-Sarasvathy.aspxLessons from Expert Entrepreneurs" – en hedersdoktorsföreläsning av professor Saras D Sarasvathy<p>Veras gräsmatta, Vera Sandbergs Allé 8, 411 13 Göteborg</p><p>​​​På Chalmers är entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande en viktig del av allt vi gör. Nu hedras professor Saras D Sarasvathy för sitt enastående bidrag till vår förståelse för hur entreprenörer hanterar osäkerhet, något som haft stor påverkan på utbildning inom innovation och entreprenörskap.</p>​​Professor Sarasvathy håller sin hedersdoktorsföreläsning i Veras Gräsmatta. Alla är välkomna och föreläsningen hålls på engelska.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/raychelle-burks.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/raychelle-burks.aspxJämställdhets-/mångfaldsseminarium med Raychelle Burks<p>Kunskapstrappan, meeting point, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad I-II</p><p>Welcome to a equality/diversity seminar with Raychelle Burks - movie star, inclusiveness in STEM advocate, analytical chemist and Genie visiting faculty (at the Department of Chemistry and Chemical Engineering/Lars Öhrström) ​​</p>​​<img src="/SiteCollectionImages/Om%20Chalmers/Genie/Rachelle%20Burks.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="picture of rachelle burks" style="margin:5px;width:220px;height:275px" /><span style="background-color:initial"><strong>Raychelle Burks</strong>, Assoc Professor, Department of Chemistry, American University in Washington DC. </span><div>After working in a crime lab, Dr. Burks returned to academia, teaching, and forensic science research. Dr. Burks is a popular science communicator, appearing on TV, in podcasts, at large genre cons such as DragonCon and GeekGirlCon. She is a member of a number of local, national, and international committees, task forces, and projects focused on social justice and STEM. Raychelle is known to most of Chalmers from her attendance in the movie Picture a scientist, and is now visiting Chalmers Chemistry dept, as a Genie visiting faculty. Raychelle will speak about her engagement in equity, diversity, and inclusion to improving our workplaces. She hope to spend her time at Chalmers working on research and supporting more equitable work environment. </div> <div><br /></div> <div>Please register before 13 June at <a href="https://choodle.portal.chalmers.se/K6GiNPdMwP8kcTf3">https://choodle.portal.chalmers.se/K6GiNPdMwP8kcTf3​</a> to make sure there is a cup of coffee and cake for you. </div> <div><br /></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/European-Regional-Conference-of-the-International-Telecommunications-Society.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/European-Regional-Conference-of-the-International-Telecommunications-Society.aspx31st European Regional Conference of the International Telecommunications Society<p>Vera Sandbergs Allé 8, main entrance, Main entrance, Vasa Hus 3</p><p>Nästa europeiska regionkonferens för ITS hålls i Göteborg den 20-21 Juni 2022 med Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, som värd.</p>Temat för detta år är <em>Reining in digital platforms? Challenging monopolies, promoting competition and developing regulatory regimes.</em><br /><br />Professor Erik Bohlin är lokal arrangör.<br /><div><br /></div> <div>Vänligen se <a href="https://itseurope.org/2022/" target="_blank">konferenswebben</a> för mer information.<br /></div> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Energieffektivisering-i-industrin.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Energieffektivisering-i-industrin.aspxEnergieffektivisering i industrin<p>Online</p><p>​Inbjudan. Webbinarium. 20 juni. 2022, kl 13.00-17.00. Plats: Online via Teams, Energieffektivisering är en av de viktigaste möjligheterna ekonomiskt och, inte minst, klimatmässigt i industrisektorn. Alla nya industriella tekniker och system för kraftigt minskade klimatgasutsläpp måste samspela med effektiviseringsåtgärder. Potentialen för ytterligare energieffektivisering i olika industrityper bedöms som betydande som en del av omställningen av industrisektorn.</p><div><div><a href="https://www.eventbrite.se/e/energieffektivisering-i-industrin-registrering-323033972307"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information och anmälan senast den 13 juni, via Evenbrite</a>.</div> <div><br /></div> <div><div><div><b>Program</b></div> <div><b>13.00 . <br /></b><span style="background-color:initial"><b>A</b></span><span style="background-color:initial"><b>ktiviteter inom IEA-samarbetet IETS TCP </b></span></div> <div>Heléne Johansson, IETS Secretariat </div> <div><br /></div> <div><b>13.20.</b> <br /><span style="background-color:initial"><b>B</b></span><span style="background-color:initial"><b>ehöver vi tänka nytt om effektivisering för att nå Paris-målen? </b></span></div> <div>Max Åhman, Docent, avd. miljö-och energisystem, LTH</div> <div><br /></div> <div><b>Energieffektivisering i industrin – en fråga om teknikåtgärder eller behövs en vidgad systemsyn?</b></div> <div>Patrik Thollander, Professor energisystem, Linköpings universitet &amp; högskolan i Gävle</div> <div><br /></div> <div><b>Samspel mellan energieffektivisering och åtgärder för klimatomställning i processindustrin  </b></div> <div>Elin Svensson, Docent i energieffektiva industriella processer, och Max Biermann, doktorand inom projektet Preem CCS, avd. Energiteknik, Chalmers</div> <div><br /></div> <div><b>14.20. <br /></b><span style="background-color:initial"><b>E</b></span><span style="background-color:initial"><b>ffektivt energianvändande i svartlutsindunstning</b></span></div> <div>Fredrik Kall, Director Evaporation ash&amp;bio, Valmet AB</div> <div><br /></div> <div><b>Energisymbioser, exempel på relevanta systemperspektiv på effektiv energianvändning</b></div> <div>Rickard Fornell, Senior forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB</div> <div><br /></div> <div>15.00  Paus</div> <div><b><br /></b></div> <div><b>15.10. </b><br /><b><span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">nergieffektivisering – det första &quot;bränslet&quot; för dekarbonisering. Erfarenheter från fallstudier och samarbeten</span></b></div> <div>Kajsa Dahlberg, Hydrogen Business Development Owner, Alfa Laval</div> <div><br /></div> <div><b>Elektriska motorer, industrins superanvändare av elenergi</b></div> <div>Peter Isberg, Digital ledare, Motion, ABB AB</div> <div><br /></div> <div><b>Energieffektivisering för ett fossilfritt Sverige</b></div> <div>Ebba Willerström Ehrning, Projektledare, Fossilfritt Sverige</div> <div><br /></div> <div><b>Möjligheter och genomförande – har myndigheterna rätt förutsättningar?</b></div> <div>Anders Pousette,  Senior handläggare, Energimyndigheten</div> <div><br /></div> <div>16.00  Diskussion</div> <div><br /></div> <div>16.30  Slut</div></div> <div><br /></div> <div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA-samarbetet IETS TCP (Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IETS TCP pågår internationellt samarbete inom områden kopplade till effektivisering.</div> <div><br /></div> <div>Seminariet är avgiftsfritt. </div> <div><br /></div> <span style="background-color:initial"></span></div></div> <i>​Välkomna</i><br /><div>Thore Berntsson</div> <div>Professor emeritus, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik och ordförande i IETS TCP</div> <div><a href="mailto:thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se​</a></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobelföreläsning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobelf%C3%B6rel%C3%A4sning.aspxNobelföreläsning: ​Reinhard Genzel, Nobelpris i fysik 2020<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​A 40-year journey</p><div>Reinhard Genzel, nobelpristagare i fysik 2020, kommer till Sverige och Chalmers för en föreläsning i Runan den 20 juni. </div> <div>Genzel är en tysk astrofysiker.som tillsammans med Andrea Ghez tilldelades Nobelpriset i fysik 2020 för &quot;upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum&quot;. Roger Penrose tilldelades andra halvan av prissumman. </div> <div><br /></div> <div>Eftersom ingenting, inte ens ljus, kan undkomma svarta hål, kan de bara observeras av strålningen och rörelsen av närliggande föremål. Sedan 1990-talet har Reinhard Genzel och Andrea Ghez med sina respektive forskarlag utvecklat och förfinat tekniker för att studera stjärnors rörelse. Observationer av stjärnor i området kring Skytten A* i mitten av Vintergatan, avslöjade ett supermassivt svart hål.  </div> <div>Reinhard Genzel forskar vid Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Tyskland och University of California, USA.</div> <div><br /></div> <div>Föreläsningen hålls på engelska.</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxChalmers Sport & Teknologi firar 10 år<p>Runan Chalmers Kårhus</p><p>​SAVE THE DATE: Material, Digitalisering, Biomekanik och Fluiddynamik – med tillämpningar inom idrotter som cykling, hästsport, innebandy, segling, skidåkning och simning. 6–7 september fyller Chalmers Sport &amp; Teknologi 10 år.</p>​<br /><span class="text-normal page-content"><span style="font-weight:700">​</span><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/Sports%20and%20Technology/General/Chalmers_Sport_o_Teknologi_ordbild_en.png" alt="Sport Technology" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:128px;width:155px" /><span style="background-color:initial"><span style="font-size:16px"><b>C</b><b>halmers Sport &amp; Teknologi</b> initierades 2012 som ett svar på den ökade efterfrågan på mer djuplodande teknisk forskning med tillämpningar inom idrott. Sedan dess har sportsrelaterad utbildning, forskning och innovation genomförts tillsammans med över 150 externa intressenter, bland annat ett stort antal företag, idrottsförbund och föreningar samt andra offentliga organisationer<b>.</b></span><br /><br /><span style="font-size:12pt"><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/hästhopp_S8A3210-5-4.jpg" alt="jumping" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:139px;width:154px" /></span></span><div><div><div><span style="font-size:16px"><b>Idag är Chalmers </b>ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet där elitidrottare kan kombinera sin idrott med studier.</span></div> <div><span style="font-size:16px">Under 10-årsjubileumssymposiet får du möjlighet att ta del av inspirerande seminarier och workshops med svenska och internationella talare om ”Sports and Sustainability, Data driven sports research, Innovation in sports and Education in sports &amp; technology”. </span></div> <div><span style="font-size:16px"><br />Programmet för Sport &amp; Teknologis 10 års-jubileum presenteras i juni.</span></div></div> <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><span style="font-weight:700">Läs mer:<br /></span><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Ten-years-of-Sports-and-Technology-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="font-size:16px"> Sport &amp; </span><span style="font-size:16px">Teknologis</span><span style="font-size:16px"> 10 års jubileum </span></a><span style="font-size:16px">(engelska)</span><br /><a href="/en/centres/sportstechnology/Pages/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">C</span><span style="background-color:initial">halmers Sports &amp; Technology</span></a><br /><a href="https://www.facebook.com/ChalmersSportTeknologi/" style="font-weight:300;outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="font-weight:700">facebook.com/ChalmersSportteknologi</span></a><br /></p> ​</div></div></span>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspxMaterials for Tomorrow 2022: Materialvetenskap för en hållbar värld<p></p><p>​Save the date. Den 24–25 november välkomnar Chalmers till Materials for Tomorrow 2022. Årets tema är Materialvetenskap för en hållbar värld och dagarna kommer att täcka alla aspekter av Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE.  Plats: Chalmers Konferenscenter, RunAn.</p><span style="background-color:initial">Läs mer på engelska <a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspx">Chalmers.se​</a><br /><br />​Relaterat<span style="font-weight:700">:</span><br /></span><div><a href="https://www.wise-materials.org/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">W</span><span style="background-color:initial">ISE </span></a><br /></div> <div><a href="https://kaw.wallenberg.org/en/materials-science-sustainable-world"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />WISE on the Knut and Alice Wallenberg Foundation's website ​</a> <br /><a href="/en/departments/ims/news/Pages/Chalmers-part-of-new-3-billion-sek-research-initiative-on-materials-science-kaw.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Major research initiative on materials science</a><br /></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">revious Materials for Tomorrow </span></a></div>