Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 01 Dec 2021 16:54:21 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Utstallning-Rivningsraseriet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Utstallning-Rivningsraseriet.aspxUtställning – Rivningsraseriet<p>Ljusgården SB, meeting point, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad I-II</p><p>​I Göteborgs bevarandeprogram finns stadens kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla bebyggelse upptagen. Men programmet har visat sig tandlöst gång på gång och de flesta byggnader saknar rättsligt skydd. I utställningen, Rivningsraseriet, som kommer att visas på Chalmers Arkitekturskola mellan 1 december och 12 februari, dyker föreningen FASAD ner i tre aktuella fall där Göteborgs byggda kulturarv hotas att förstöras. Vi ger också en kort exposé över de värdefulla byggnader och miljöer som befinner sig under akut hot, riskerar att hotas eller redan rivits under de gångna tre åren. Välkommen på invigning av utställningen Tid: 1 december 18.00 Plats: Entréen SB1, Sven Hulthins gata 6 Talare: Ola Nylander, Professor vid Byggnadsdesign och föreståndare för Centrum för boendets arkitektur &amp; FASAD   FASAD är en ideell förening som arbetar mot rivning och förvanskning av vårt byggda och gröna kulturarv i Göteborg med omnejd. Vi tror det är möjligt att bygga den nya staden jämsides och i harmoni med befintlig, historisk bebyggelse. Inga fler kulturhistoriskt värdefulla byggnader borde få rivas i Göteborg som historiskt skövlats mer än många andra svenska städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-på-samverkan-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-p%C3%A5-samverkan-.aspxNya material, energi, självkörande bilar – vad kan ett partnerskap ge?<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>Den 2 december bjuder RISE och Chalmers på en inspirationseftermiddag kring våra samhällsutmaningar där du får lyssna till intressanta föredrag och mingla med kollegor inom olika ämnesområden.  Syftet är att inspirera och visa på samverkansmöjligheter och vilka mervärden som kan skapas när man samarbetar. Chalmers och RISE har sedan lång tid omfattande samarbeten med ett stort antal forskningsprojekt, vetenskapliga publikationer och gemensam forskningsinfrastruktur såsom AstaZero. I och med partnerskapsavtalet, 2019, beslutade Chalmers och RISE att tillsammans utveckla forskning, utbildning och innovation brett inom ett stort antal fokusområden. Dit hör bland annat produktionsteknik, biobaserade material och självkörande fordon. Samarbetet ska också öka Chalmers och RISE synlighet internationellt.</p><div><div>Seminariet är gratis. Målgruppen är forskare och kollegor på Chalmers och RISE. </div> <div><span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">pråk: Engelska, föranmälan krävs, senast 25 november.</span><br /></div></div> <span style="background-color:initial"><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/b318d3b7-28c5-414d-b4b9-2a329aa7a2d1"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till seminariet​</a><br /></span>​<div><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Partnership-workshop-–-good-examples-of-collaborations-between-Chalmers-and-RISE.aspx" style="outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Uppdaterat program med talare finner du på vår internationella sida</a>.<div><br /></div> <div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif"></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Datum: </span><span style="background-color:initial">2 december, </span><span style="background-color:initial">13:00-17:00 </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">Plats: </span>Palmstedtsalen Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg.<br /><span style="font-weight:700"><br />Kontakt och mer info:</span><br /><a href="/en/Staff/Pages/leifas.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /> Leif Asp </a>och <a href="/en/staff/Pages/michael-eriksson.aspx">Michael Eriksson​</a>.​</span></p> </div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ar-vi-redo-att-vaxla-upp-med-koldioxidlagring-i-klimatarbetet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ar-vi-redo-att-vaxla-upp-med-koldioxidlagring-i-klimatarbetet.aspxÄr vi redo att växla upp med koldioxidlagring i klimatarbetet?<p>online</p><p>Inbjudan: Till årskiftet ska projektet ”Preem CCS” avslutas. Den 3 december, 08:30-10:00, välkomnar parterna i Sverige och Norge som samverkar i projektet till ett webbinarium där vi får ta del av vilka nya insikter, kunskaper och tekniska erfarenheter som gjorts och vilka ekonomiska och politiska utmaningar som kvarstår innan storskalig CCS – infångning och lagring av koldioxid, kan bli verklighet. På webbinariet medverkar forskare, representanter från Preem, myndigheter och aktörer inom energibranschen.​</p><div><span style="background-color:initial">W</span><span style="background-color:initial">ebbinariet är gratis och hålls på den digitala plattformen zoom. </span><br /></div> <div>Språk: Svenska och norska, föranmälan krävs, senast 1 december. <br /></div> <div><br /></div> <div><b><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e8aa0fbf-4a5d-420d-8cf4-9c0afd750bc1"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här!​​</a><br /><br />Program:</b><div><ul><li>​<b>0</b><b>8:30</b>, <span style="font-weight:700">Välkommen</span>, Moderator, Maria Grahn, Docent i Energisystemanalys, Chalmers. </li> <li><span style="font-weight:700">Insikter och erfarenheter av &quot;Preem CCS&quot;, </span>Fredrik Hellesöy, Chef Strategisk Affärsutveckling, <span style="background-color:initial">Preem AB, </span><b>Kommersiella villkor</b>,<span style="background-color:initial">​ Jon Christopher Knudsen, CCO, </span><span style="background-color:initial">Aker Carbon Capture. ​</span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><b>Vad säger forskningen? </b><span style="background-color:initial">Filip Johnsson, Professor Energiteknik, Chalmers, </span><span style="background-color:initial">Stefania Gardarsdottir, Research Manager at SINTEF Energi AS, Centre Manager of the LowEmission Research Centre.</span><span style="background-color:initial">​</span></li> <li><span style="background-color:initial"><b>Ska vi ha CCS som en del i klimatarbetet, kan tekniken</b> <b>göra skillnad?</b><span style="font-weight:bold;white-space:pre"> </span>Amund Vik, Statssekretær hos Olje- og energidepartementet, Norge, Ingrid Melaaen, Head of Secretariat CLIMIT/Gassnova, <span></span>Energimyndigheten: Klara Helstad, Chef enheten Hållbar industri. <span style="font-weight:bold;white-space:pre"> </span>​</span></li> <li><span style="font-weight:700">Panelsamtal &amp; publikfrågor</span></li> <li><b>Avslut och sammanfattaning</b></li></ul></div></div> <div><br /></div> <div><b>Mer info:</b></div> <div>År 2050 ska Europa vara världens första klimatneutrala kontinent. För att nå målet krävs att alla sektorer minskar sina klimatutsläpp. För industrin har infångning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage), seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för att minska industriutsläppen på kort och lång sikt. På sikt kan CCS bli en avgörande teknik för att nå negativa utsläpp. </div> <div><br /></div> <div>2019 inleddes projektet ”Preem CCS”. Målet var att utvärdera hela värdekedjan för CCS; från infångning av koldioxid vid Preems raffinaderi i Lysekil, till lokal mellan-lagring och transport till den slutliga lagringsplatsen utanför den norska västkusten.</div> <div><span style="background-color:initial">N</span><span style="background-color:initial">u befinner sig projektet i sin avslutningsfas och det är dags att kommunicera nya insikter och kunskaper om de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som kvarstår innan storskalig CCS kan bli verklighet.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Carbon Capture, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska Gassnova via utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.</div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Dagens-och-framtidens-batterier.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Dagens-och-framtidens-batterier.aspxDagens och framtidens batterier<p>J.A. Pripps Pub &amp; Café, café, Teknologgården 2, Kårhuset</p><p>​Den 3 december är det dags för Chalmers styrkeområde Energis Fredagsseminarium &amp; afterwork.Batteriutvecklingen går allt snabbare. Idag pratar alla om batterier för alla möjliga tillämpningar, men det är ett forskningsfält svårt att överblicka. Patrik Johansson berättar var forskningen kring batterierna står idag och vart den är på väg.  Kom, lyssna, och träffa kollegor, styrkeområdets ledning och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p><b>​</b><span style="background-color:initial"><b>OBS! Ny plats: </b>Seminarierummet ovanför J.A Pripps pub i Chalmers kårhus, Chalmers Campus Johanneberg. Du tar dig upp via spiraltrappan inne i puben.</span><div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Patrik Johanssons och hans kollegors forskning handlar</span><span style="background-color:initial"> om nästa generations batterier. Mer uthålliga material som ger högre energiinnehåll per vikt och volym är en gemensam nämnare. Forskningen handlar också om batterier med inbyggda sensorer, helt utan lösningsmedel, med mekanisk styrka, eller baserade på grafen och svavel. Bra strategier för återvinning är en nyckelfaktor. </span><span style="background-color:initial">Många olika tillämpningar finns i sikte.</span><span style="background-color:initial;font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt">​</span></div> <div>Målgruppen för seminariet är forskare och kollegor inom Chalmerssfären.<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><b>Program:</b></div> <div><ul><li>​15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Dagens och framtidens batterier, Patrik Johansson, Professor i Materialfysik, institutionen för Fysik , Chalmers</li> <li>Frågestund.</li> <li>16<span style="background-color:initial">:00-17:00, Mingel</span></li></ul></div> <div><b>Relaterat:</b></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nasta-generations-batterier-ger-IVA-100-placering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Nästa generations batterier ger IVA-100 placering</a><br /><div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nasta-generations-batterier-ger-IVA-100-placering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="https://carbat.icmab.es/">Carbats hemsida</a><br /></div> <div><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nasta-generations-batterier-ger-IVA-100-placering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/sv/centrum/fysikcentrum/nyheter/Sidor/Portratt-Patrik-Johansson.aspx">Batteriforskaren som gärna går en match mot fulfaktan</a></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Digitalisering-inom-sjöfarten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Digitalisering-inom-sj%C3%B6farten.aspxDigitalisering inom sjöfarten<p>Visual Arena, laboratory, Lindholmspiren 5, Navet. Eller online via länk som meddelas efter anmälan.</p><p>​Välkommen till en workshop om digitaliseringen inom sjöfarten</p>​<div>Den tekniska omvandlingen som pågår inom sjöfarten har lett till en decentralisering av kontroll. Som ett resultat av det blir arbetet splittrat när uppgifter fördelas mellan flera mänskliga och artificiella aktörer, på olika platser och i olika organisationer.</div> <div>Målet med den här workshoppen är att diskutera den pågående digitaliseringsprocessen inom sjöfarten och att utforska hur samarbetet förändras när arbetet fördelas mellan människor och autonoma tekniker.</div> <div><br /></div> <div>Workshoppen är ett samarete mellan institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers och institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet. Värdar för workshoppen är <a href="/sv/personal/Sidor/olle-lindmark.aspx" target="_blank" title="Mer information om Olle Lindmark">Olle Lindmark</a> och <a href="https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/charlottsellberg" title="Mer information om Charlott Sellberg" target="_blank">Charlott Sellberg</a>.</div> https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-Week-Dialogue-2021-Framtidens-rymdresor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-Week-Dialogue-2021-Framtidens-rymdresor.aspxNobel Week Dialogue: Föreläsning om framtidens rymdresor<p>Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen att delta i en liveströmmad föreläsning med Nobelpristagaren George Smoot, på plats på Chalmers eller online.</p>​<br /><span style="background-color:initial">Tanken på att resa ut i rymden och utforska universum har alltid lockat och fascinerat oss människor. Ta chansen att lyssna till en Nobelpristagares syn på framtidens rymdresor.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/8a87ae08-ccbf-4a7e-83f7-2b217fbe93a4" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till den liveströmmade föreläsningen, delta antingen online eller på plats i Palmstedtsalen på Chalmers</a></div> <div><br /></div> <div><div><strong>Fakta om Nobelpristagaren George Smoot</strong></div> <div>George Smoot fick Nobelpriset i fysik 2006, tillsammans med forskarkollegan John Mather, ”för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningens svartkroppsform och anisotropi”. Hans forskning handlar om universums barndom, om såväl själva rymdens som galaxers och stjärnors uppkomst. </div> <div><br /></div> <div>George Smoot är experimentell astrofysiker och forskare inom observationsastrofysik och kosmologi. Smoots forskargrupp vid Lawrence Berkeley National Laboratory och University of California i Berkeley observerar vår galax och kosmisk bakgrundsstrålning som är en kvarleva från universums födelse.</div> <div><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2006/smoot/facts/" target="_blank">Läs mer om George Smoot, hans liv och forskargärning (på engelska)</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Information om föreläsningen</strong></div> <div>Nobelföreläsningen ingår i <a href="https://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/gothenburg-2021/" target="_blank">Nobel Week Dialogue 2021</a> och arrangeras av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Föreläsningen hålls på engelska.<br /><br /></div> <div>En introduktion kommer att hållas av rektorerna för Chalmers och Göteborgs universitet. Moderator är Adam Smith, Chief Scientific Officer vid Nobel Prize Outreach.<br /><br /></div> <div>Kaffe och lussebulle serveras från kl 15.00 för deltagare på plats. </div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Kort sammanfattning av föreläsningen, med George Smoots egna ord</strong><br /><div>&quot;This year, 2021, was a watershed moment in space travel and in the privatization of space. We had private companies ferry astronauts to the Space Station and multiple companies taking tourists to space</div> <div>or preparing for even more, including one offering trips to the moon and back. This brings up the idea of visits to other planets, both in the solar system and to more distant worlds. Spoiler: tourists will really only be going to near Earth orbit <span style="background-color:initial">for your extra-long lifetime. However, this tourism and commercial activity is accelerating the pace of human activity in space greatly. This is changing everyone's future.&quot;</span></div></div> <div><br /></div> <div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Forum-for-avancerad-konstruktionsteknik-HT2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/konstruktionscentrum/kalendarium/Sidor/Forum-for-avancerad-konstruktionsteknik-HT2021.aspxForum för avancerad konstruktionsteknik HT2021<p>SB-L300, lecture room, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad I-II</p><p>​Tema: Klimatanpassad betong i Hamnbanan, Göteborg</p><div><strong>​<br />Forum för Avancerad Konstruktionsteknik, inom Konstruktionscentrum, inbjuder till seminarium med tema ”Klimatanpassad betong i Hamnbanan, Göteborg” den 9 december.</strong>  </div> <div> </div> <div>En stor utmaning för samhället som helhet är omställningen mot minskad klimatpåverkan. För att lyckas med detta krävs åtgärder på skilda nivåer i samhället från individuellt ansvar till förändring av näringsliv såväl som offentlig verksamhet.  </div> <div> </div> <div>För bygg- och anläggningsbranschen innebär detta en utmaning samtidigt som det ger möjlighet till utveckling av såväl projektering/ konstruktion, material, produktion med flera aspekter. Samtidigt gäller det att få detta på plats i våra bygg- och anläggningsprojekt.  </div> <div> </div> <div>Hamnbanan i Göteborg är ett bra exempel på där beställaren, Trafikverket tillsammans med entreprenören Skanska genom ett gott samarbete vågat ”tänka utanför boxen” vilket bland annat resulterat i att ”Klimatanpassad betong ” används till stora delar av projektet. </div> <div> </div> <div>Seminariet behandlar hur detta genomförts genom hela processen och vad som krävts från de första tankarna om att uppnå minskad klimatpåverkan till att betongen idag används ute i byggplatsproduktionen.       </div> <div> </div> <div><strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGugi-aUigaqiYc10mU642lGRoY_wOoDnJGr6yhuMW9KCCvw/viewform">Anmäl dig här!</a></strong><br /></div> <div><br /></div> <div>Varmt välkomna!  </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Preliminärt program:  </h3> <div><strong>14.00  Inledning</strong></div> <div>Mohammad Al-Emrani, Konstruktionscentrum Chalmers  </div> <div><strong>14.10  Det började med konstruktiva diskussioner och bra samarbete </strong>              </div> <div>Björn Ållenberg, Trafikverket och Mikael Andersson, Skanska      </div> <div><strong>14.35  Beställarens möjlighet att skapa förutsättningar för nytänkande inom betongområdet.</strong> <br />Mats Karlsson, Trafikverket   </div> <div>- Affärsformens betydelse  för att möjliggöra nytänkande  </div> <div>- Verifiering av kravuppfyllelse i olika affärsformer  </div> <div>- Några principer avseende AMA och standarder  </div> <div>- Kravställande av betong till järnvägstunneln</div> <div>- Särskild kravspecifikation  </div> <div>- Effekter och resultat   </div> <div><strong>15.10  Fika</strong>  </div> <div><strong>15.30  Entreprenörens möjlighet att förverkliga och tillämpa nytänkande inom betongsområdet.</strong> <br />Hans Hedlund, Skanska  </div> <div>- Utarbetande av Särskild kravspecifikation” som underlag för betongtillverkning och    arbetsutförande  </div> <div>- Program för testning och provning  </div> <div>- Fullskaletest av gjutbarhet etc. på Mock-up  </div> <div>- Erfarenhet och resultat från pågående produktion   </div> <div><strong>16.20  Diskussion  </strong></div> <div><strong>17.00  Avslutning </strong>      </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-–-Mohammad-Al-Emrani.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-%E2%80%93-Mohammad-Al-Emrani.aspxInstallationsföreläsning – Mohammad Al-Emrani<p>Online</p><p>​Applied research… from needs to implementation</p><div><br /></div> <div>Välkommen att delta vid Mohammad Al-Emranis installationsföreläsning som professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för konstruktionsteknik.<br /></div> <br />Abstract<br />Steel structures have played a major role in the development of industrial societies since the early 18-century. Bridges, high-rise buildings, offshore platforms, and many other types structures have been possible to construct due to the excellent properties of steel as a building material. Steel as a material has developed substantially during the last decades. New production methods have also emerged opening for new possibilities for more industrialized manufacturing of steel structures. This is taking place in times (or as a result) of an increased awareness of the importance of more sustainable design, production, and construction methods.   <br /><br />In this lecture, I will show examples of how recent research in steel structures at Chalmers has, from emerging industrial needs and new technical advances, initiated and developed new technical solutions and supported the implementation of these solutions in industrial applications.<br />https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Renaud-Gutkin---installationsforelasning-for-adjungerad-professor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Renaud-Gutkin---installationsforelasning-for-adjungerad-professor.aspxRenaud Gutkin - installationsföreläsning för adjungerad professor<p>Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset</p><p>​Renaud Gutkin håller sin installationsföreläsning &quot;Computational mechanics of polymers: from structure to materials, from materials to structure​&quot; för adjungerad professor i Computational mechanics of polymer materials.​</p>​Sammanställning och kort introduktion på engelska nedan.<div><br /><div><span style="background-color:initial"><strong>Abstract</strong></span><div>New technologies together with environmental demands are pushing the automotive industry to constantly increase their efficiency in developing new, sustainable and innovative solutions. Polymer and Composites are therefore increasingly used in demanding and tougher applications. Simulation tools and Computer Aided Engineering (CAE) are key elements in developing safer and more durable products in an efficient way. However, CAE of polymeric materials is a challenging area since polymers and composites show a wide variety of properties, mechanical responses as well as complex microstructures.</div> <div>In a first part, this lecture will look at the challenges faced to correctly analyse polymer and composites in an industrial environment and large structural models: from structure to materials. In particular, we will discuss material models and numerical methods developed to analyse structures subjected to crash or strength events but also subjected to temperature loads. Emphasis will also be made on the role experimental material characterization plays in establishing reliable models. Some challenges related to coupling analyses from process simulation, by external loads simulation and to structural simulation will presented by looking at an holistic CAE chain for temperature loads. </div> <div>In a second part, from materials to structure, we will look at how structural analysis can in its turn be used to analyse the micro or meso structure of composite materials, enabling their behaviour to be predicted and opening the way for virtual material testing.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Övriga/div%20nyheter%20o%20kalender/Renaud%20Gutkin/renaud.gutkin@volvocars.com%20600x800.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:400px;height:538px" /><br /><br /><em>Renaud Gutkin works with Research &amp; Development at Volvo Cars Safety Centre and is associate professor at the division of Material and Computational Mechanics at Chalmers University of Technology. His research focuses on the structural response of polymer and composite materials. Renaud received his Ph.D. in Composite materials from Imperial College London, Department of Aeronautics, in 2010. He then worked with nonlinear finite element analysis as a post-doctoral researcher at Airbus UK. In 2011, Renaud joined Swerea|SICOMP (the Swedish institute for polymer composites) where he worked as a Senior scientist in the area of material modelling and later on as Head of the structural analysis team. </em></span><br /></div> <div><br /></div> <div>Kontakt: renaud.gutkin@volvocars.com​</div></div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-–-Lennart-Elfgren.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-%E2%80%93-Lennart-Elfgren.aspxDocentföreläsning – Lennart Elfgren<p>Online</p><p>​Torsion, Bending and Shear in Concrete – Past, Present and Future</p><div><span><br />Professor Lennart Elfgren, LTU, disputerade och blev därmed Tekn dr i betongbyggnad på Chalmers, kl.13.00 den 17 december 1971, i dåvarande VB-salen i nuvarande SB1. Han befordrades sedan till docent 1972 men kom aldrig att hålla sin docentföreläsning. Efter en långt yrkesliv inom akademin återvänder han nu till Chalmers för att uppfylla kraven på docenturen – på dagen 50 år efter sin disputation!</span></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Abstract</h3></div> <div>Why is design for torsion of interest? Some examples: <br /><br /></div> <div><ul><li>When did we start to care? <br />- Early design for torsion  (before 1950).   </li></ul></div> <div><ul><li>What development has taken place during the last 70 years, by who and where? <br />-  Combined torsion - shear - bending and improved numerical tools.   </li></ul></div> <div><ul><li>How can we build new structures, and take care of existing ones, in an effective and sustainable way? <br />- Some trends in the 21st Century. </li></ul></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS5.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS5.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p><p class="chalmersElement-P">​</p> <p class="chalmersElement-P">På terminens och årets sista seminarium träffar vi Oskar Hagvall Svensson, <span>PhD student på avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap som försvarar sin uppsats. Mer information kommer längre fram.​</span></p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxSTS-dagarna 2022<p>TBD</p><p>​Välkommen till STS-dagarna 2022: 4-5 maj i Göteborg, den svenska mötesplatsen för Science &amp; Technology Studies i Sverige. Syftet med STS-dagarna är att skapa en mötesplats för forskare som är intresserade av frågor som rör teknik och vetenskap i samhället.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.