Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrums (SWPTC) vision är att vindkraftverk i Sverige har hög tillförlitlighet och kostnadseffektiv drift för att främja industrin och vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Målsättningen är att forskningen ska leda till en ökad livslängd hos vindkraftverken med hjälp av bättre lastprediktering, optimal drift samt förebyggande underhåll och kostnadseffektiv elsystemintegration.

Publicerad: fr 19 sep 2014. Ändrad: to 21 mar 2019