Freedyn och vindkraftverkssimuleringar

​Systemsimuleringar är centrala för förståelse och utvärdering av en vindturbins funktion som en helhet, men också hur olika delsystem påverkar varandra. Därför har ett antal simuleringsverktyg utvecklats, såsom FAST, BLADED med flera. Dessa verktyg är vanligtvis optimerade för snabbhet och är ofta svåra att utveckla med nya komponentmodeller. En ansats inom SWPTC är att utveckla ett enhetligt gränssnitt baserat på öppen källkod (kallat FreeDyn) för att koppla ihop olika komponent-specifika modeller (för maskinhus, torn, blad, aerodynamik, reglersystem och kraftelektronik) för att studera dessa modeller som del av ett vindkraftverk.

Sidansvarig Publicerad: on 03 feb 2016.