Validering av strukturdynamiska komponentmodeller av vindkraftverk

​I detta projekt studeras valideringsaspekter för beräkningsmodeller av vindkraftsblad. Modellvalideringen görs i två hierarkiska nivåer. Å ena sidan görs dynamiska modeller med hög upplösning av de ingående fysikaliska fenomen som behöver valideras gentemot fysiska tester på vindkraftsblad. Denna validering görs genom korrelationsanalys av mätresultat gentemot resultat från simuleringar. Ett statistikbaserat ramverk utvecklas för att utröna modellernas robusthet gentemot osäkerheter om ingående fysiska egenskaper. Å andra sidan genomförs modellreduktion från denna validerade detaljrika modell till mindre komplexa modeller som kan användas för snabba simuleringar. Dessa enklare modeller behöver valideras gentemot de mer komplexa. Inom projektet har vi tagit fram en effektiv modellreduktions-algoritm som säkerställer att den förenklade modellen noggrant efterliknar den mer komplexa. Detta gäller speciellt inom det frekvensomfång som är väsentligt för vindkraftverks-konstruktion. En sådan modell kan exempelvis användas i dimensionering gentemot givna standarder.

Sidansvarig Publicerad: to 26 maj 2016.