Optimalt underhåll av vindkraftverk

Projektet syftar till att kombinera information från tillståndsövervakningssystem - såsom SCADA-data - och väderdata med matematiska optimeringsmodeller för att effektivt och tillförlitligt prediktera tidpunkter för och valet av underhålls- och utbytesaktiviteter vid vindkraftverk till lands och sjöss under en given tidsperiod. En huvudsaklig fördel med dessa matematiska modeller är att de kombinerar preventivt och opportunistiskt underhåll - vilket bidrar till att öka tillgängligheten till vindkraften. Ett slutligt mål med projektet är att skapa en underhållsapp baserad på optimeringsmodellen, som underhållsingenjören kan utnyttja i sin schemaläggning.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jul 2016.