Metoder och material för hållbara och kostnadseffektiva torn och fundament

​Målet med detta projekt är att öka kunskapen kring stödjande struktur hos vindkraftverk som har mindre påverkan på miljön samt ökad strukturell hållbarhet. Projektet fokuserar på innovativa lösningar för torn och fundament. Projektet kommer att ta fram ett generiskt verktyg för fundament där hållbarhet, byggbarhet och nedbrytning tas hänsyn till. Vidare kommer projektet att arbeta med kopplingen mellan ett trätorn och fundamentet. Projektet kommer också att vidareutveckla metoden för att kontrollera förspänning i tornbultar genom att mäta förskjutningar i mönster hos bulthuvuden. Tester och validering kommer att utföras på Chalmers testvindkraftverk.

Sidansvarig Publicerad: fr 29 nov 2019.