Metoder för övervakning av förspänning av bultar

​Korrekt förspänning i bultar är oerhört viktigt för strukturell hållfasthet. Det finns metoder för att mäta förspänningen i bultar men de används inte för vindkraftstorn eftersom de är både komplicerade och dyra. Hos vindkraftverk kontrolleras förspänningen indirekt med hjälp av en tung hydraulisk momentnyckel genom efterdragning. Den här metoden är beroende av smörjningen av bulten samt andra faktorer i den kringliggande miljön vilket kan resultera i avvikelser från optimal förspänning. Metoder för att mäta förspänning i bultar har utvecklats i arbetspaket 6 i projektet Metoder och material för hållbara och kostnadseffektiva torn och fundament till vindkraftverk. Aktiviteterna där har visat upp fortsatt behov av utveckling och forskning på förspänningen i bultarna och kontroll av detta, vilket kommer att utföras i det här projektet. Det nya projektet ska undersöka hållfastigheten hos muttern och hur den påverkas av hålrummet som gjorts för att kunna mäta förspänningen. Vidare ska projektet undersöka hur muttern och säkerheten i mätningen påverkas av miljön vid vindkraftverket samt hur kan information om förspänningen avläsas fjärrmässigt och hur görs det på ett säkert och korrekt sätt.

Sidansvarig Publicerad: to 07 maj 2020.