Svenskt centrum för elenergilagring och balansering, SESBC

Vår vision är att vårt framtida energisystem skall vara fullt ut hållbart och att elkraftsystemet kommer att spela en avgörande roll i förverkligandet av det 100-procentigt förnyelsebara samhället, där elkraftsystemet inte ska sätta upp några som helst begräsningar för samhällsutvecklingen – samtidigt som det är tillgängligt, driftsäkert och tillförlitligt, vid varje tidpunkt och plats. 
Svenskt centrum för el-energilagring och balansering ämnar vara en nyckelspelare för att nå visionen om ett 100-procentigt förnyelsebart elsystem, genom att formera ett multidisciplinärt och internationellt konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent forskning med stark industrisamverkan. Centrumet ska täcka hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning. Detta breda konsortium som består av fem akademiska och 30 icke-akademiska enheter ger en enorm potential för att driva innovation och kunskapsspridning till såväl industriella, som akademiska och offentliga aktörer.​

Sidansvarig Publicerad: on 15 jun 2022.