Centrum för grundläggande vetenskaper

Centret är en gemensam satsning mellan Chalmers och Göteborgs universitet som syftar till att stimulera samverkan mellan forskare från olika fält med ett intresse för grundläggande frågeställningar. Centret syftar till att stärka grundläggande forskning genom att verka för en öppen och stimulerande forskningsmiljö och att se till att grundläggande forskning är en synlig och integrerad del av forskningen vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Publicerad: ti 23 sep 2014. Ändrad: to 13 apr 2017