CBPR

​Center for Bionics and Pain Research

Center for Bionics and Pain Research, CBPR, är ett tvärvetenskapligt centrum med de tre ingående parterna Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Det övergripande målet för samarbetet är att utveckla medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner, exempelvis hos människor som amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador, samt att lindra smärta som kan uppstå på grund av sensomotorisk funktionsnedsättning. Sensomotorik handlar om människans sinnen i kombination med kroppens förmåga till rörelse.

Forskning bedrivs även om effekterna av sådana tekniker och metoder samt om hur säkerhetsaspekter och hälsoekonomiska faktorer inverkar. Att öka kunskapen om orsakerna till sensomotorisk smärta, såsom fantomsmärta, är en viktig del av forskningen vid centrumet.

Kontaktperson: Max Ortiz Catalan, docent vid enheten för bionik vid institutionen för elektroteknik, Chalmers, samt föreståndare för Center for Bionics and Pain Research, info@cbpr.se​


Sidansvarig Publicerad: ti 02 feb 2021.