kaberger_Tomas_Kåberger

Tomas Kåberger

  • Styrkeområdesledare, Energi
  • Forskningsprofessor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation