kaberger_Tomas_Kåberger

Tomas Kåberger

  • Forskningsprofessor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
  • Styrkeområdesledare, Energi