kaberger_Tomas_Kåberger

Tomas Kåberger

  • Forskningsprofessor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
  • Styrkeområdesledare, Energi
0

Tomas Kåbergers forskning handlar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor. Tomas är också Senior strategic advisor för Chalmers styrkeområde Energi.