jofr_Jonas_Fredriksson

Jonas Fredriksson

  • Professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik
  • Masterprogramansvarig, Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik
0

Jonas Fredriksson är biträdande professor i forskargruppen Mekatronik vid avdelningen för System- och reglerteknik. Han har en doktorsexamen i reglerteknik, med en avhandling om drivlinereglering för fordon. Jonas är involverad i forskningsprojekt relaterade till elhybridfordon, drivlinereglering, fordonsdynamik och aktiv säkerhet. Han leder forskningsprojekt, handleder doktorander och studenter och undervisar i en rad olika kurser inom området mekatronik.
Jonas är även viceprefekt för forskarutbildningen inom institutionen för Elektroteknik.