wallbaum_Holger_Wallbaum

Holger Wallbaum

  • Proprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Professor, Byggnadsteknologi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Holger är professor i hållbart samhällsbyggande på avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Hållbart byggande, och inom styrkeområdet Samhällsbyggnad. Holger arbetar inom området hållbart samhällsbyggande på begrepp, verktyg och strategier för att förbättra hållbarhetens prestanda i byggmaterial, byggprodukter, byggnader samt hela städer.

Hans huvudsakliga forskningsintressen är relaterade till ekologiska och ekonomiska livscykelanalyser av byggmaterial, byggnader och infrastruktur, hållbarhet analysverktyg för byggnader, sociala och kulturella och klimatanpassade designkoncept, renovering av byggnadsbeståndet samt dynamisk byggnadsbestånd modellering och dess visualisering.