wallbaum_Holger_Wallbaum

Holger Wallbaum

  • Proprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Professor, Byggnadsteknologi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik