wohri_Annemarie_Wöhri

Annemarie Wöhri

  • Koordinator, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd
0

Annemarie Wöhri är koordinator för Chalmers styrkeområden Energi, Hälsa och Teknik och Materialvetenskap. Annemarie ingår i enheten för strategisk samverkan, vars uppdrag är att främja och utveckla Chalmers samverkan med strategiskt utvalda organisationer inom akademi, näringsliv och övriga samhället, såväl nationellt som internationellt.

Annemarie har doktorerat med Chalmers (Kemi och Bioteknik) och har tidigare bl.a. arbetat på Bayer, BASF, AstraZeneca och MiROi. Inom Chalmers har hon arbetat som partnerskapsledare för Chalmers strategiska partnerskap med ABB, Preem och Göteborg Energi.