edqvist_Lisa_Göransson

Lisa Göransson

  • Docent, Energiteknik, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

Lisa Göranssons forskning handlar om metoder och modeller för att studera elsystem med stor andel förnybar energiproduktion, liksom strategier för att hantera variation i systemen – med kopplingar till transport- och industrisektorerna.