abergan_Anna_Åberg

Anna Åberg

  • Senior forskare, Science, Technology and Society, Teknikens ekonomi och organisation
0

Anna Åberg är teknikhistoriker och hennes forskningsintressen ligger inom fälten energi- och resurshistoria, utifrån perspektiv som vetenskapsdiplomati, transantionell historia samt populärkulturens tekniksyn. Hennes forskningsämnen spänner från fusionsforskning, genom svensk uranimport och oljehistoria, till sporthistoria och populärkulturella narrativ om energi och miljö.

Anna tillhör de internationella nätverken Tensions of Europe och the Society for the History of Technology.