soniay_Sonia_Yeh

Sonia Yeh

  • Vice styrkeområdesledare, Energi
  • Professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

Sonia Yeh är professor i Transport och Energisystem vid avdelningen för fysisk resursteori på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Vice styrkeområdesledare för Chalmers styrkeområde Energi. Mer information om Sonia finns på vår engelska webbplats.