soniay_Sonia_Yeh

Sonia Yeh

  • Professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Vice styrkeområdesledare, Energi