soniay_Sonia_Yeh

Sonia Yeh

  • Vice styrkeområdesledare, Energi
  • Professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap