Teleskop på Onsala rymdobservatorium.
Nationell infrastruktur för radioastronomi

Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium (OSO) är den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi och förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. I Onsala, 45 km söder om Göteborg, driver vi flera radioteleskop för astronomi och geodesi.

Vi förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum, deltar i internationella radioastronomiska projekt som SKA, ALMA och Event Horizon Telescope, och tillhandahåller utrustning även för geovetenskap.  På observatoriet finns flera parabolteleskop, en station i teleskopet LOFAR, och många andra instrument för astronomi och forskning om jorden.