Akvatisk livsmedelsproduktion

Bild 1 av 1
Fisk i en plastbytta, provrör, en kniv och en handskbeklädd hand i labbmiljö

Informationen finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.