Dekorativ interiörbild.

Centrum

Här finns 30 centrumbildningar som samlar kompetens inom olika specialområden i samverkan med akademi, det offentliga samhället och näringslivet.