Porträtt Joakim Strandberg
​Joakim Strandberg pristagare i konferensen IGARSS studentartikeltävling. Foto: Niko Petteri Kareinen

Nytt sätt att mäta havsnivå gav artikelpris till Joakim Strandberg

​Som en av 170 deltagare i tävlingen om bästa studentartikel vid konferensen IGARSS 2016 tog sig Joakim Strandberg från Rymd- och geovetenskap till final. Artikeln “Inverse Modelling of GNSS Multipath for Sea Level Measurements – Initial Results” ledde till en fin andra plats med diplom, ära och USD 750 i pris.
​Vid konferensen IGARSS tävling om bästa studentartikel var Joakim Strandberg en av totalt 170 studenter som deltog. Tio finalister valdes ut av en kommitté som granskade artiklarna inför konferensen. Finalisterna fick sedan på plats i Peking presentera sina projekt muntligt för den slutgiltiga bedömningen. Joakim blev som enda europé finalist och för Joakims del ledde finalplatsen till en fin andra plats i tävlingen med diplom, ära och USD 750 i pris.
-    Min plats i finalen var utmärkande på flera sätt. Dels att jag var enda europé att ta mig dit. Dels att mitt projekt var det enda som inte handlade om bildanalys, säger Joakim.
The_GNSS_tide_gauge_installation_w340.jpg
Artikeln “Inverse Modelling of GNSS Multipath for Sea Level Measurements – Initial Results” beskriver en del av det arbete Joakim gör i sitt doktorandprojekt i forskargruppen Rymdgeodesi och geodynamik. Den skrevs tillsammans med handledarna Thomas Hobiger och Rüdiger Haas. Projektet innebär att Joakim med hjälp av en fast GPS-installation, en så kallad GNSS-mareograf (GNSS står för Global Navigation Satellite System), på en bom över vattnet mäter havsnivån. GPS-installationen har en antenn riktad uppåt som tar emot signaler direkt från satelliter och jämför dessa med de som fås från en antenn som är riktad nedåt och tar emot signaler som reflekteras från havsytan. Skillnaden mellan de båda signalerna mäter havsnivån och visar förändringar av den över tid. Projektet genomförs vid Onsala rymdobservatorium och informationen från det är del av parametrarna i modeller över jordens klimat och havens eventuella uppvärmning. Metoden går också att använda för att mäta snönivå, markfukt och biomassa.
-    Jag påbörjade mitt doktorandprojekt i oktober 2015. Att jag sökte mig till just det projektet var att både metoderna och utförandet av dem lät intressanta och passade mina intresseområden. Upplägget som Rüdiger och Thomas hade för projektet tilltalade mig också och hittills har det lett till både spännande information och upplevelser menar Joakim.

Den internationella konferensen IGARSS anordnas årligen av IEEE GRSS Society (Institute of Electrical and Electronics Engineers Geoscience and Remote Sensing Society). Temat för årets konferens som genomfördes i Peking var “Advancing the understanding of our living planet”.

Länk till sammanfattningen av Joakims artikel: IGARSS2016_JoakimStrandberg.pdfIGARSS2016_JoakimStrandberg.pdf
Kontakta Joakim för mer information om projektet: joakim.strandberg@chalmers.se

Foto av GNSS-mareografen: Johan Löfgren

Publicerad: fr 26 aug 2016.