frtjh_John_Holmberg

John Holmberg

  • Professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

John Holmberg är professor i fysisk resursteori och han har även Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Han är från början teknisk fysiker och utvecklade i sin doktorsavhandling principer för en hållbar framtid, som fick stor internationell spridning genom Det Naturliga Steget. Han forskar nu huvudsakligen inom området hållbar omställning och är en av grundarna till Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions.
 


Han grundade världens första masterprogram inom Industrial Ecology och har även grundat och driver nu Challenge Lab, som 2016 vann utmärkelsen GUPES Green Gown Award. Han har även ägnat mycket tid åt mer övergripande universitetsutveckling, exempelvis i rollen som vicerektor för Chalmers 2007-2016.
 


Han har varit aktiv som rådgivare och expert i på internationell nivå, t ex åt FNs huvudkontor i New York inför införandet av Agenda 2030, med dess 17 hållbarhetsmål; åt UNESCO i Paris i arbetet med årtiondet för lärande för en hållbar utveckling; åt UN-environment i Nairobi i dess styrgrupp för Global University Partnership for Environment and Sustainable Development; åt EU i expertgruppen för Ecoeffiency; åt Sveriges regering i delegationen för Miljöteknik (Swentec) och i den Svenska delegation vid High Level Political Forum för Agenda 2030. Han har även varit rådgivare åt olika ledningsgrupper inom näringsliv och inom offentlig verksamhet i hållbar omställning och håller ofta föreläsningar inom området.
 


Han har mottagit flera priser, exempelvis pris för Sveriges bästa lärare inom området miljö och hållbar utveckling.