gu97pebj_Per_Bjerkeli

Per Bjerkeli

  • Programansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Senior forskare, Astronomi och plasmafysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap