Dekorativ interiörbild.

Forskningsinfrastruktur

Begreppet forskningsinfrastruktur omfattar allt från avancerade verkliga eller virtuella labb till stora databaser, datorkapacitet för storskaliga beräkningar och påkostade forskningsanläggningar. Kort sagt det som behövs för att bedriva riktigt framstående forskning.