Dekorativ interiörbild.

Forskningsinfrastruktur

Begreppet forskningsinfrastruktur omfattar allt från påkostade forskningsanläggningar och avancerade labb – virtuella eller verkliga – till testbäddar, stora databaser eller datorkapacitet för storskaliga beräkningar. Kort sagt, det som behövs för att bedriva riktigt framstående forskning.