jost_Johan_Stahre

Johan Stahre

  • Avdelningschef, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap
  • Professor, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap
  • Viceprefekt, Industri- och materialvetenskap