jost_Johan_Stahre

Johan Stahre

  • Avdelningschef, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap
  • Professor, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap
0

Professor Johan Stahre är chef för avdelningen Produktionssystem och vice prefekt för nyttiggörande vid institutionen. Professor Stahre har lett nationella och internationella projekt om industriell digitalisering, automation och människans roll i framtidens produktionssystem. Han är sedan 2013 vice programchef för det nationella strategiska Innovationsprogrammet Produktion2030 och har sedan 2016 haft flera centrala roller i uppbyggnaden av det europeiska innovationsprogrammet EIT Manufacturing, samt representerar Chalmers i European Factories of the Future Research Association.