Utbildning vid Elektroteknik

Bild 1 av 1
Doktorandkurs med Erik Ström

Institutionen för Elektroteknik bedriver utbildning på många olika nivåer. Vi är involverade i flera kandidatprogram och ansvariga för masterprogrammen Biomedical Engineering, Communication Engineering, Electric Power Engineering och Systems, Control and Mechatronics. Du kan även läsa forskarutbildningen med ett brett utbud av kurser.

Skrolla ned för att läsa mer om masterprogram och forskarutbildning.

Hitta program

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. 

Masterprogram

​Institutionen ansvarar för fyra internationella masterprogram. All undervisning sker på engelska och både svenska och utländska studenter är välkomna att söka.

Biomedical Engineering, MSc 2 yrs

With a growing need for improvement in the quality of life, and global average life expectancy rapidly rising, there is an increasing demand for efficient health care systems. Combining the design and problem-solving skills of engineering with medical and biological science, biomedical engineering improves health care delivery and medical practice by closing the gap between engineering and medicine. Together with advancements within IT, a new world of possibilities in how health care can be improved and delivered is evolving.

Communication Engineering, MSc 2 yrs

We live in the age of information, where communication and information processing are at the heart of our modern society. Intelligent transportation systems, smart cities, traffic safety, positioning and navigation, eHealth, Industry 4.0, and cloud services, all rely on our ability to store, share, process, and deliver massive amounts of data. In a constantly and rapidly evolving field, you as a communication engineer will be needed to rethink, design, and build the systems of the future to enable the interconnected world.

Sustainable Electric Power Engineering and Electromobility​, MSc 2 yrs​

The global use of electricity and electronics is continuously increasing, and in the coming decades electric vehicles in combination with renewable electricity production will change our energy systems. The paradigm shift in the development in vehicles will affect how and when electricity is produced, transmitted, distributed, and consumed, and all these challenges need to be met. The recent advancements in information and communication technology also offer new opportunities in e.g. the design and operation of electric power systems. These are some of the areas where engineers and experts within the field of electric power engineering are needed.

Systems, Control and Mechatronics, MSc 2 yrs

Technical systems increasingly employ electronics and computers, to give the final product or system the desired properties. Driving factors are, for example, functional and quality demands, energy utilisation, environmental demands, or cost reductions. The wide range of industrial needs, from small embedded devices to large control systems for transportation, production or electric power distribution, is the primary motivation for this programme.

Forskarutbildning

De olika avdelningarna på institutionen hanterar rekryteringar till doktorandtjänster och viceprefekten för forskarutbildningen tar beslut om antagningar.

En doktorand är vanligen anställd av institutionen i fem år. Lediga doktorandtjänster annonseras på chalmers.se under "Lediga tjänster".

Institutionen anställer även industridoktorander, som till exempel kan arbeta inom industrin eller på ett forskarlabb.

Elektroteknik bedriver två forskarskolor

  • Forskarskolan Elektroteknik
  • Forskarskolan Signaler och system​

För mer information, besök forskarskolor.