Resurser och samarbeten på elektroteknik

En av våra viktigaste uppgifter är att föra ut forskningsresultat och metodik till allmänhet, näringsliv och organisationer. Genom en nära samverkan med samhället bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.

Samverkan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor genomsyrar därför merparten av vår verksamhet. Många forskningsprojekt bedrivs i nära samverkan med externa parter, våra adjungerade professorer och industridoktorander stärker den långsiktiga samverkan och många av våra studenters exjobb utförs tillsammans med företag. Vi erbjuder även professionell fortbildning via Chalmers Professional Education.

Chalmers har även ett innovationssystem som hjälper forskare att hitta utvecklingsmöjligheterna inom den egna forskningen, omsätta idéer till affärer och ta hand om patent och andra immateriella rättigheter.

Vår samverkan med näringslivet syns tydligt i våra forskningscentrum, både i de fyra centrum som institutionen agerar värd för, men även genom aktiv medverkan i centrum där våra insatser kan göra skillnad.

Institutionen har en aktiv medverkan i flera av Chalmers styrkeområden och medverkar i utveckling och genomförande av nationella forskningsinsatser.

Genom våra insatser sprids forskningsresultat och förutsättningar skapas för nyttiggörande och utveckling av tillämpningar i olika sammanhang där dessa bidrar till hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Hur kan du samarbeta med oss?

På institutionen för Elektroteknik söker vi ständigt nya möjligheter till samarbete med industri och näringsliv men även med andra forskare, nationellt och internationellt. Genom ett forskningssamarbete kan du och din organisation få tillgång till kompetens och kunskap inom det forskningsområde som är relevant för just era behov.

Ett samarbete med oss kan exempelvis vara genom:

  • Att ge studenter möjlighet att skriva exjobb kopplat till er verksamhet
  • Att samverkan i forskningsprojekt
  • Att delta som föreläsare
  • Att erbjuda praktikplatser till nyexaminerade studenter