Verksamhetsstöd vid Elektroteknik

Inom verksamhetsstödet arbetar ekonomer och administratörer som stöttar elektrotekniks medarbetare.