Mekatronik

Bild 1 av 1
Makatronik

Mekatronik är en syntes av elektronik, datorteknik, mekanik. Metodiken uppstår i gränslandet mellan ovanstående discipliner, tillsammans med regler- och mätteknik. Typiska tillämpningar finns inom till exempel farkostteknik (bilar, tåg, flygplan), liksom inom andra typer av inbyggda system. Användningen av modeller är även här av central betydelse, bland annat för att simulera de komplexa dynamiska förlopp som äger rum i konstruktionerna.

Kompetens från flera discipliner

Idag behövs kompetens inom flera traditionella ingenjörsdiscipliner för att designa egenskaperna i tekniska system och i produkter. Mekanisk hårdvara tillsammans med styr- och regleralgoritmer i form av inbyggda datorsystem ger nya spännande möjligheter, men också utmaningar. Ingenjören behöver behärska samtliga dessa områden samtidigt som produkten kan bli flexiblare och mer anpassningsbar genom att delar av egenskaperna ligger i mjukvaran, som lättare kan modifieras.

Tillämpningar inom fordon- och verkstadsindutrin

Simulering och modellering är viktiga komponenter i samtliga våra projekt. Genom att utföra datorsimuleringar kan fler möjligheter undersökas än om man bygger riktiga prototyper. Giltigheten av simuleringsexperiment och teknik för simulering och modellbygge är också centrala frågor som kommer in i de flesta projekten.

Vi jobbar med tillämpningar inom fordonsindustrin och inom den övriga verkstadsindustrin.