murgovsk_Nikolce_Murgovski

Nikolce Murgovski

  • Biträdande professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik
  • Viceprefekt grundutbildning, Elektroteknik