Biomedicinsk elektromagnetik

Bild 1 av 1
Mikrovågshypertermi

Inom forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik utvecklas nya och effektivare medicintekniska metoder och system baserad på mikrovågsteknik för såväl diagnostik som behandling av vissa sjukdomstillstånd.

Vår forskning syftar till att utveckla effektivare verktyg för att bekämpa några av våra stora folksjukdomar. Genom att öka patienternas livskvalitet och överlevnad, samtidigt som vi minimerar den totala vårdkostnaden, kan forskningen göra en betydande skillnad. Mikrovågstekniken vi använder möjliggör ofta portabla system till förhållandevis låg kostnad, vilket ökar tillgängligheten av avancerad diagnostik och möjliggör bättre vård.

Forskningen är särskilt till nytta för de som behöver förbättrad vård och bidrar med lösningar på stora kliniska utmaningar inom områden som stroke-, trauma-, bröstcancerdiagnostik, diagnostik av muskelbristningar orsakade av idrottande samt cancerbehandling genom mikrovågsbehandling av tumörer. Vi utvecklar även biomedicinska tillämpningar av radarteknik för att studera gångmönster och detektera vitalparametrar på avstånd, vilket kan användas för att till exempel larma vid fall och förutsäga fallrisk hos äldre och sjuka.

Vår forskning skapar bättre, billigare, säkrare och mer tillgänglig teknik för diagnostik och behandling. Detta kan leda till förbättrad vård och därmed högre vård- och livskvalitet. Vi bidrar också till att lösa samhällsutmaningar genom att erbjuda tekniska lösningar för att bibehålla och förbättra vårdkvaliteten, i en tid då vårdkostnaderna ökar i samhället och personalbristen på sjukhus ökar.

Våra lösningar bidrar också till att förbättra vården på sätt som har potential att spara in rehabiliteringskostnader. Snabbare vård av stroke- och traumapatienter leder till snabbare rehabilitering och därmed lägre kostnader. Bättre prediktion av fallrisker hos äldre och sjuka leder också till besparingar inom vård och rehabilitering.

Framöver vill vi arbeta mer med kliniska försök och klinisk utveckling av de olika teknikerna. Vi är en av parterna i SahlBEC lab, vilket är ett samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska akademien och Sahlgrenska sjukhuset där vi har möjlighet att arbeta med våra tekniker i klinisk forskning. Målet är att göra tekniken tillgänglig för användning inom den reguljära vården. Vi bidrar till att fostra nästa generations ingenjörer genom att handleda många kandidat- och mastersprojekt som direkt bidrar till utvecklingen av mikrovågstekniken. Vi deltar också aktivt i utvecklingen av civilingenjörsprogrammet inom medicinteknik.

Några särskilt viktiga forskningsområden inom vår enhet inkluderar utveckling av antenner och antennsystem, algoritmer för signalbehandling och tolkning av mätdata, bland annat med hjälp av AI-metoder och bildrekonstruktion. Vi arbetar också med algoritmer för att beräkna optimal fokusering vid värmebehandling (hypertermibehandling) av tumörer, samt modellering av temperatur. Dessutom utvecklar vi algoritmer för att tolka gångmönster och bestämma vitalparametrar från radarsensordata. Vi bygger och testar prototypsystem och deltar i kliniska studier.